Νέα - Ανακοινώσεις

Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη διεθνή κοινότητα ως Παγκόσμια Ημέρα της Δασοπονίας και συμπίπτει με την έναρξη του εαρινού ηλιοστασίου, δηλαδή την πρώτη μέρα της άνοιξης. Κάθε χρόνο τιμά την προσφορά των δασών, εξαίρει τη σπουδαιότητα τους και φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τονίζει την άμεση ανάγκη…
Οι πολιτικές της Ευρώπης για το περιβάλλον και το κλίμα φαίνεται να έχουν αποδώσει. Βελτιώνεται το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των πολιτών, προωθείται η καινοτομία, δημιουργούνται θέσεις εργασίας και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη. Ωστόσο, παρά τα οφέλη, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από μόνιμες και ολοένα αυξανόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η…
Από το 1997 που η 2α Φεβρουαρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, η Γραμματεία της Σύμβασης Ραμσάρ παρακινεί τις κρατικές υπηρεσίες, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλους οργανισμούς και ομάδες πολιτών να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία και την αξία των υγροτόπων. Για το 2015 το σύνθημα που…
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την βιοποικιλότητα μέσα από μια σύνθετη αλληλεπίδραση των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους. Τα κλιματικά φαινόμενα έχουν επιπτώσεις στη δομή των ενδιαιτημάτων και τις οικολογικές τους λειτουργίες, και κατά συνέπεια και στους πληθυσμούς των ειδών: αλλαγές στην εξάπλωση των ειδών λόγω απώλειας των ενδιαιτημάτων τους, αλλαγές…
Στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 1200-1800 χωροκατακτητικά ξένα είδη (Invasive Alien Species - IAS) που απειλούν τη βιοποικιλότητα, τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία, ιδίως σε γεωγραφικώς και εξελικτικώς απομονωμένα οικοσυστήματα, όπως μικρά νησιά. Ένας νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θέτει το πλαίσιο για την πρόληψη…
Home   Close