Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες στα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα, με δεδομένη πλέον τη γνώση ότι οι μαθητές αποτελούν την ασφαλέστερη επένδυση για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που θα διασφαλίζει και θα χειρίζεται συνετά τους φυσικούς πόρους του Πλανήτη.

Υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Home   Close