Αξιός
Ποταμός Αξιός Γενική άποψη του υγροτοπικού συμπλέγματος Γενική άποψη του ποταμού Αξιού Ορυζοκαλλιέργεια Ανθρώπινες δραστηριότητες στο δέλτα Αξιού Καλύβες ψαράδων Φοινικόπτερα στο δέλτα Αξιού
Ποταμός Αξιός
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λάμπρος Λογοθέτης
Γενική άποψη του υγροτοπικού συμπλέγματος
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λάμπρος Λογοθέτης
Γενική άποψη του ποταμού Αξιού
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λάμπρος Λογοθέτης
Ορυζοκαλλιέργεια
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λάμπρος Λογοθέτης
Ανθρώπινες δραστηριότητες στο δέλτα Αξιού
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Παναγιώτης Βαφείδης
Καλύβες ψαράδων
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία -Αλιάκμονα/Λία Παπαδράγκα
Φοινικόπτερα στο δέλτα Αξιού
Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Ευθύμιος Ευθυμίου

Η περιοχή αναπτύσσεται κατά μήκος του δυτικού τμήματος του Θερμαϊκού Κόλπου. Διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας.

Πρόκειται για ένα μωσαϊκό παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνει τις εκβολές του ποταμού Λουδία, τα δέλτα των ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα, καθώς και παρακείμενες εκτάσεις με ορυζώνες, αλοέλη, υπολείμματα παραποτάμιου δάσους, νησίδες και αμμονησίδες. Η προστατευόμενη περιοχή αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου υγροτοπικού συμπλέγματος, το οποίο, εκτός από τα παραπάνω, περιλαμβάνει τις εκβολές του ποταμού Γαλλικού και τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, στα ανατολικά και την Αλυκή Κίτρους, στα δυτικά.

Οι τρεις ποταμοί διατρέχουν τη Μακεδονία και εκβάλλουν στον Θερμαϊκό Κόλπο. Ο ποταμός Αξιός είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Βαλκανικής Χερσονήσου. Οι πηγές του βρίσκονται στο όρος Σκάρδος της ΠΓΔΜ, στο έδαφος της οποίας βρίσκεται και το μεγαλύτερο τμήμα του. Ο ποταμός διέρχεται από τους Νομούς Κιλκίς και Θεσσαλονίκης και εκβάλλει στον Θερμαϊκό Κόλπο, σχηματίζοντας εκτεταμένο δέλτα.

Ο ποταμός Λουδίας διασχίζει τους Νομούς Πέλλας, Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τεχνητό ποταμό, ο οποίος προέκυψε από την αποξήρανση της λίμνης των Γιαννιτσών και των γύρω ελών, για την εξυπηρέτηση αρδευτικών αναγκών. Εκβάλλει μεταξύ του Αξιού και του Αλιάκμονα και δεν σχηματίζει δέλτα όπως οι άλλοι δύο ποταμοί. Στις παρόχθιες περιοχές του κυριαρχεί τυπική υδροφυτική βλάστηση.

Ο ποταμός Αλιάκμονας πηγάζει από τα όρη Βέρνο (Γράμμος) και Βόιο του ορεινού συγκροτήματος της Πίνδου. Εκβάλλοντας στον Θερμαϊκό Κόλπο, δημιουργεί δέλτα. Εξαιτίας των φραγμάτων στην κοίτη του ποταμού, έχει σταματήσει η επέκταση του δέλτα προς τη θάλασσα, διότι η μεγαλύτερη ποσότητα των ιζημάτων κατακρατείται στους ταμιευτήρες. Το δέλτα του Αλιάκμονα καταλαμβάνει έκταση περίπου 40.000 στρεμμάτων, η οποία καλύπτεται, κατά μεγάλο μέρος, από αλοέλη. Η απουσία πλημμυρικής κοίτης και αναχωμάτων κατά μήκος του ποταμού καθιστά την πρόσβαση στο δέλτα προβληματική για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Το έλος της Αγαθούπολης αποτελεί τμήμα του δέλτα του Αλιάκμονα και περιοχή μεγάλης σπουδαιότητας για την ορνιθοπανίδα. Η πρόσβαση στο έλος είναι σχετικά εύκολη. Οι κυριότερες χρήσεις του δέλτα σχετίζονται με την άρδευση, την υδατοκαλλιέργεια, τη βόσκηση, την υλοτομία και την αναψυχή.

Οι πλούσιες φερτές ύλες που ο Αξιός και ο Αλιάκμονας μεταφέρουν από τις λεκάνες απορροής τους έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη μορφολογία της πεδινής περιοχής γύρω από τις εκβολές τους. Στη δελταϊκή περιοχή των δύο ποταμών δημιουργείται μωσαϊκό υγροτόπων, από τα σπουδαιότερα της Ευρώπης, με πολλαπλές αξίες για τον άνθρωπο. Στο παρελθόν, σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, οι δύο ποταμοί πλημμύριζαν και κατέκλυζαν μεγάλες εκτάσεις, δημιουργώντας και πολλά έλη. Έπειτα από τη Μικρασιατική Καταστροφή, η εγκατάσταση στη Μακεδονία εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων που είχαν ανάγκη γεωργικής γης, αλλά και η ανάγκη να καταπολεμηθεί η ελονοσία που μάστιζε τη χώρα, οδήγησαν σε εκτεταμένη αποξήρανση των ελών. Σήμερα, εκτεταμένα αλμυρά έλη καταλαμβάνουν τις παραθαλάσσιες εκτάσεις, ενώ οι πλούσιες φερτές ύλες των ποταμών δημιουργούν μικρές αβαθείς λιμνοθάλασσες και αμμονησίδες, οι οποίες, συχνά, καλύπτονται από πλούσια βλάστηση. Ψηλά δένδρα και θάμνοι αναπτύσσονται στις όχθες και σε νησίδες στις εκβολές των ποταμών.

Η περιοχή υπάχθηκε, σύμφωνα με τον Νόμο 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27.8.2002), στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα. Το 2018, με τον Νόμο 4519/2018 ΦΕΚ 25/Α/20-2-2018 "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις", ο Φορέας μετονομάστηκε σε Φορέα Διαχείρισης Θερμαϊκού κόλπου. Με τον Ν. 4685/2020, ο Φορέας εντάχθηκε στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και ενσωματώθηκε στην Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ευρύτερη υγροτοπική περιοχή προστατεύεται από Διεθνείς Συμβάσεις, Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το «Δέλτα Αξιού - Λουδία -Αλιάκμονα» προστατεύεται ως Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ με κωδικό 3GR007 (Ramsar Information Sheet).

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τμήματα της ευρύτερης περιοχής εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. Συγκεκριμένα:

Ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (SPA) έχει χαρακτηρισθεί η περιοχή  «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» (GR1220010).

Ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (SAC) έχουν χαρακτηρισθεί οι περιοχές:

 • «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη» (GR1220002)
 • «Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη Περιοχή» (GR1250004)

 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Χαρακτηρισμοί προστατευόμενων περιοχών (Ν. 1650/86, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3937/2011):

Εθνικό Πάρκο

Η περιοχή των εκβολών των Ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους, της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και η ευρύτερη περιοχή τους, χαρακτηρίστηκε το 2009 ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα» με το ΦΕΚ 220/14.05.2009.

Με το ίδιο ΦΕΚ καθορίστηκαν εντός του Εθνικού Πάρκου: Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Εκβολές ποταμών, χερσαία και θαλάσσια τμήματα των Ζωνών ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3, ΑΠ4), Περιοχές Προστασίας της Φύσης [Ζώνες ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ3, ΠΔ4 (Δέλτα Ποταμών), Ζώνη ΠΑ (Αλυκή Κίτρους), Ζώνες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7 (χερσαίες εκτάσεις)], Ζώνες Γεωργικών καλλιεργειών (Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6) και η Ζώνη ελεγχόμενης οικιστικής ανάπτυξης Αλυκών Κίτρους (Δ).

Καταφύγια άγριας ζωής

 • «Δέλτα Αξιού (Χαλάστρας)». Ιδρύθηκε το έτος 1988 με το ΦΕΚ 275/Β/1988.
 • «Δέλτα Αλιάκμονα (Κλειδίου)». Ιδρύθηκε το έτος 1981 με το ΦΕΚ 378/Β/1981.
 • «Στέργιος - Αλιάκμονας (Αιγινίου)». Ιδρύθηκε το 1982 με το ΦΕΚ 706/24.09.1982 και τροποποιήθηκε το 1997 με το ΦΕΚ 679/Β/1997.
 • «Αλυκή Κίτρους (Πύδνας)». Ιδρύθηκε το έτος 1988 με το ΦΕΚ 177/31.03.1988. Το 2014 τροποποιήθηκε (μείωση έκτασής του) με το ΦΕΚ 336/Δ/24.07.2014.

 

Όροι και οι περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000

Με την Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669 στο ΦΕΚ 294/Δ/21.08.2018 καθορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 με κωδικούς: GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη», GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή».

Με την υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/66388/2906, ΦΕΚ 455/Δ/06.08.2020 παρατείνεται η ισχύς της  υπ’ Αριθμ. Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669, ΦΕΚ 294/Δ/21.08.2018.

Με τις υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/72678/2330, ΦΕΚ 507/Δ/30.07.2021,  υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79831/2249, ΦΕΚ486/Δ/01.08.2022 και Αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΔΦΠΒ/75920/2682, ΦΕΚ 586/Δ/13.7.2023 Αποφάσεις, παρατείνεται η ισχύς της  υπ’ Αριθμ. Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669, ΦΕΚ 294/Δ/21.08.2018 όπου καθορίζονται  οι όροι και οι περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 με κωδικούς: GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη», GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή».

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΒΥ

Οι υγρότοποι της περιοχής περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Ελληνικών Υγροτόπων του ΕΚΒΥ (Φυτώκα κ.άλ., 2000*). Συγκεκριμένα εντάσσονται οι παρακάτω περιοχές:

 • Το υγροτοπικό σύμπλεγμα του Δέλτα Αξιού με την ονομασία «Δ. ΑΞΙΟΥ (Σύμπλεγμα Υγροτόπων)», κωδικό GR122064000 και τυπολογία κατά Ramsar «Ύδατα εκβολών».
 • Οι εκβολές Γαλλικού και η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου με την ονομασία «ΕΚ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ ή ΕΧΕΔΩΡΟΥ και ΛΘ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ», κωδικό GR122063000 και τυπολογία κατά Ramsar «Ύδατα εκβολών».
 • Η λιμνοθάλασσα της Αλυκής Κίτρους με την ονομασία «ΛΘ. ΑΛΥΚΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ», κωδικό GR125068000 και τυπολογία κατά Ramsar «Παράκτια υφάλμυρη / αλμυρή λιμνοθάλασσα».

* Φυτώκα, Ελένη, Θ. Παρτόζης, Δ. Χουβαρδάς, Π.Α. Γεράκης και Μ. Καρτέρης. 2000. Απογραφή Ελληνικών Υγροτόπων στο πλαίσιο του έργου «Ενημέρωση και Εμπλουτισμός Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τους Ελληνικούς Υγροτόπους». Βάση Δεδομένων. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Βλάστηση - Χλωρίδα

Στην ευρύτερη υγροτοπική περιοχή, έχουν αναγνωρισθεί περισσότερα από 500 είδη φυτών. Σε αυτές, δεν περιλαμβάνονται είδη κινδυνεύοντα ή προστατευόμενα, αλλά ορισμένα είδη όπως τα είδη Azolla filiculoides και Salvinia natans, χαρακτηρίζονται ως σπάνια. Το είδος Salvinia natans σχηματίζει τάπητες κατά θέσεις, σε νερά χαμηλής ροής. Το είδος Bassia hirsuta καταγράφεται στις εκβολές Αξιού, σε πλημμυριζόμενα αλατούχα εδάφη, νοτιοανατολικά της Χαλάστρας.

 

Στην περιοχή του Αξιού, οι χαρακτηριστικοί τύποι βλάστησης, είναι οι ακόλουθοι:

Αλοφυτική βλάστηση. Καλύπτει μεγάλη έκταση, κυρίως στις εκβολικές περιοχές του Αξιού, καθώς και κατά μήκος των ακτών. Είναι ο πιο προσαρμοσμένος στις τοπικές συνθήκες και ο λιγότερο υποβαθμισμένος τύπος βλάστησης. Οι φυτοκοινότητες του μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενδείκτες της παθογένειας των εδαφών. Η αρμυρήθρα (Salicornia europaea) σχηματίζει χαρακτηριστικές κοινωνίες με υψηλή πυκνότητα, σε περιοχές κατακλυζόμενες από αλμυρό νερό, που αποτελούν ενδιαίτημα για την αναπαραγωγή παρυδάτιων και υδρόβιων ειδών πουλιών. Άλλα είδη που απαντούν είναι τα: Aster tripolium, Puccinellia festuciformis, Arthrocnemum fruticosum, Arthrocnemum perenne, Halocnemum strobilaceum, Halimione portulacoides, Limonium spp., Aelyropus litoralis, Hordeun hystix, Juncus maritimus.

Θαμνώνες με αρμυρίκια. Τα δασύλλια και οι θαμνώνες που σχηματίζουν τα αρμυρίκια (Tamarix sp.) είναι μεγάλης σπουδαιότητας για το υγροτοπικό σύστημα. Η πυκνή ζώνη που σχηματίζουν κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Αξιού, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποικιλομορφία στη βλάστηση του υπορόφου, δημιουργούν ποικιλία ενδιαιτημάτων, όπου βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη της άγριας πανίδας. Σε όλη την έκτασή τους, οι θαμνώνες έχουν υποστεί έντονη υποβάθμιση, καθώς, μαζί με τα ξέφωτα που σχηματίζονται ανάμεσά τους, χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι και ως χώροι παράνομης εναπόθεσης απορριμμάτων.

Λειμώνες από βούρλα. Αναπτύσσονται στα εδάφη που επηρεάζονται ελάχιστα ή καθόλου από το αλμυρό νερό και έχουν υψηλή υγρασία και πολλά θρεπτικά στοιχεία. Συχνά, εναλλάσσονται με θαμνώνες από αρμυρίκια, τα όριά τους, όμως, δεν είναι εύκολο να καθορισθούν, καθώς έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη επίδραση από την υπερβόσκηση και παρουσιάζουν αλλοιωμένη δομή και μικρή φυτοκάλυψη. Έτσι, τα είδη των λειμώνων έχουν αντικατασταθεί από νιτρόφιλα είδη, τα περισσότερα από τα οποία δεν βόσκονται, με αποτέλεσμα τη μείωση της έκτασης των βοσκοτόπων.

Βλάστηση υδροφύτων. Τα περισσότερα είδη αυτής της κατηγορίας αποτελούν ενδείκτες καλής ποιοτικής κατάστασης των νερών. Στην περιοχή του ποταμού Αξιού, η βλάστηση αυτή παρουσιάζει μειωμένη παρουσία, με είδη των γενών Lemna, Myriophyllum, Azolla και Potamogeton, τα οποία έχουν παρατηρηθεί σε υδατοσυλλογές γλυκού νερού, στις διώρυγες, στις τάφρους και ανάμεσα στους καλαμώνες.

Παρόχθια δενδρώδης βλάστηση. Απαντά κυρίως στις όχθες του ποταμού Αξιού και στις νησίδες που σχηματίζονται μέσα στην κοίτη του. Απαρτίζεται από διάφορα είδη, όπως λευκή λεύκα (Populus alba), σκλήθρο (Alnus glutinosa), ιτιά (Salix sp.) κ.ά., τα οποία, μαζί με τα θαμνώδη και ποώδη είδη που φύονται στον υπόροφο, σχηματίζουν μια πυκνή και, σε πολλά σημεία, αδιαπέραστη βλάστηση. Η βλάστηση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για την πανίδα και ιδιαίτερα για την ορνιθοπανίδα, καθώς αποτελεί τόπο φωλιάσματος, ξεκούρασης και καταφύγιο για πολλά είδη.

Καλαμώνες. Οι καλαμώνες αναπτύσσονται στις εκβολές και κατά μήκος διωρύγων, τάφρων και αναχωμάτων στον ποταμό Αξιό. Είναι σχετικά φτωχοί σε είδη. Ανάλογα με την περιοχή, κυριαρχούν τρία είδη: νεροκάλαμο (Phragmites australis), ψαθί (Typha latifolia) και βολβόσχοινο (Bolboschoenus maritimus). Ιδιαίτερα εκτεταμένοι εμφανίζονται στη διώρυγα που σχηματίσθηκε (Δάνειο) κατά την κατασκευή του ανατολικού αναχώματος του Αξιού, όπου και συνθέτουν αξιόλογο ενδιαίτημα για την ορνιθοπανίδα.

Στοές με λευκή ιτιά και λευκή λεύκα. Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου αφορά στον σχηματισμό παρόχθιων δασών κατά μήκος των οχθών του ποταμού, όπου κυριαρχούν τα είδη λευκή ιτιά (Salix alba), εύθραυστη ιτιά (Salix fragilis) και λευκή λεύκα (Populus alba). Τα δάση αυτά υπόκεινται σε εποχικές παρατεταμένες πλημμύρες. Φυσιογνωμικά, κυριαρχούν οι ιτιές ή οι λεύκες, συνοδευόμενες από άλλα ξυλώδη είδη, όπως τα πλατάνια (Platanus orientalis), μαύρη λεύκα (Populus nigra), λυγαριά (Vitex agnus - castus), σκλήθρο (Alnus glutinosa), φτελιά (Ulmus procera), κουφοξυλιά (Sambucus nigra), κράταιγος (Crataegus monogyna), κληματίδα (Clematis vitalba), αγριοσταφυλίτσα (Solanum dulcamara), κισσός (Hedera helix), άμπελος (Vitis vinifera), λυκίσκος (Humulus lupulus), περικοκλάδα (Periploca graeca) κ.ά.

Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων. Ο τύπος αυτός απαντά στα υγρά βυθίσματα μεταξύ των σταθεροποιημένων θινών καθώς και στις σχετικά απομακρυσμένες από τη θάλασσα περιοχές που βρίσκονται πίσω από τα θινικά οικοσυστήματα. Συναντώνται διάφορες κοινότητες, στις οποίες κυριαρχούν είδη, όπως Scirpus holoschoenus, Phragmites australis, Imperata cylindrica.

 

Η βλάστηση που έχει καταγραφεί στις εκβολές του Λουδία είναι:

Αλοφυτική - ημιαλοφυτική βλάστηση. Είδη που τη συνθέτουν είναι: Salicornia europaea, Aster tripolium, Puccinellia festuciformis, Arthrocnemum fruticosum, Arthrocnemum perenne, Halocnemum strobilaceum, Halimione portulacoides, Limonium spp., Aelyropus litoralis, Hordeun hystix, Juncus maritimus.

Βλάστηση υγρών λιβαδιών. Είδη που τη συνθέτουν είναι τα βούρλα (Juncus spp.), τα τριφύλλια (Trifolium spp.), Mentha spp., Carex spp.

Βλάστηση καλαμώνων. Είδη που τη συνθέτουν είναι: Phragmites australis, Typha spp., Bolboscoenus maritimus, Butomus ambelatus, Eleocharis pallustris.

Bλάστηση θαμνώνων με αρμυρίκια (Tamarix sp.).

 

Οι τύποι βλάστησης στο δελταϊκό οικοσύστημα του Αλιάκμονα είναι οι εξής:

Υδροφυτική βλάστηση (υφυδατική, εφυδατική). Είδη που τη συνθέτουν είναι: Lemna spp., Potamogeton spp., Myriophillum spicatum, Ceratophyllum spp., Hydrocharis morsus - ranae.

Βλάστηση θινών και αμμωδών ακτών. Είδη που τη συνθέτουν είναι: Salsola kali, γαλατσίδα (Euphorbia peplis), αγριοβαμβάκι (Χanthium stumarium), αγριοκαρδαμούδα (Cacile maritime), αλυμιά (Atriplex spp.), ψάθα (Ammophila arenaria), Agropyrum junceum, αγκάθι (Eryngium maritimum), Verbascum pinnatifidum, Ephedra distachya, Artemisia campestris, Diotis maritima, Medicago marina, κρίνος της θάλασσας (Pancratium maritimum).

Αλοφυτική - ημιαλοφυτική βλάστηση. Είδη που τη συνθέτουν είναι: Salicornia europaea, Aster tripolium, Puccinellia festuciformis, Arthrocnemum fruticosum, Arthrocnemum perrene, Halimione portulacoides, Halocnemum strobilaceum, Limonium spp., Hordeum cystix, Juncus maritimus, Aeluropus litoralis, Sergularia spp.

Βλάστηση υγρών λιβαδιών. Είδη που τη συνθέτουν είναι τα βούρλα (Juncus spp.), τα τριφύλλια (Trifolium spp.), Mentha spp., Carex spp.

Βλάστηση καλαμώνων. Είδη που τη συνθέτουν είναι: Phragmites australis, Typha spp., Bolboschoenus maritimus, Botomus umbellatus, Eleocharis pallustris.

Βλάστηση θαμνώνων με αρμυρίκια (Tamarix spp.).

Παρυδάτια δενδρώδης βλάστηση. Είδη που τη συνθέτουν είναι η λευκή λεύκα (Populus alba), το σκλήθρο (Alnus glutinosa), η ιτιά (Salix spp.).


Πανίδα

Σε πολλές τοποθεσίες των δέλτα, μακριά από τη συχνή ανθρώπινη παρουσία, προσφέρονται ιδανικές συνθήκες αναπαραγωγής και τροφοληψίας σε πολλά είδη άγριων ζώων. Τα πουλιά είναι αναμφίβολα το εντυπωσιακότερο ορατό στοιχείο της πανίδας της περιοχής. Ειδικότερα:

Ασπόνδυλα:

Έως σήμερα δεν υπάρχουν συστηματικές καταγραφές για όλες τις επιμέρους κατηγορίες ασπόνδυλων της περιοχής. Στο φύλλο περιγραφής των περιοχών που προτάθηκαν για ένταξη στο Δίκτυο NATURA 2000 του ποταμού Αξιού, σημειώνονται τα είδη των εντόμων Cerambyx cerdo και Morimus funereus. Η βενθοπανίδα του ποταμού Αξιού αποτελείται από 68 βενθικά μακροασπόνδυλα.

Ψάρια:

Στον Αλιάκμονα απαντούν περισσότερα από 30 είδη ψαριών του γλυκού νερού, στον Αξιό περισσότερα από 35, ενώ στις δελταϊκές εκτάσεις των δύο ποταμών απαντούν και ευρύαλα είδη, όπως κέφαλοι (Mugil cephalus) και λαβράκια (Dicentrachus sp.). Στο δέλτα Αξιού αναφέρονται, επίσης, 71 από τα 138 είδη που έχουν καταγραφεί στον Θερμαϊκό Κόλπο. Η ηλικία των ατόμων αυτών, τη στιγμή της συλλογής τους, ήταν μικρότερη του ενός έτους, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι το δέλτα Αξιού αποτελεί πολύτιμο τόπο για τη διατήρηση των πληθυσμών της ιχθυοπανίδας. Διαθέσιμα στοιχεία (αφθονία, χωροδιάταξη κ.λπ.) για τα ευρύαλα είδη της περιοχής δεν υπάρχουν. Τα κυριότερα είδη που έχουν καταγραφεί στον ποταμό Λουδία είναι: τσιρώνι (Rutilus rutilus), γυφτόψαρο (Gobio bulgaricus), μουστακάς (Romanogobio elimeius), βελονίτσα (Cobitis vardarensis), χρυσοβελονίτσα (Sabanejewia balcanica).

Αμφίβια - Ερπετά:

Έως σήμερα, δεν υπάρχουν συστηματικές έρευνες και καταγραφές για τα αμφίβια και τα ερπετά της περιοχής. Από περιστασιακές παρατηρήσεις έχουν βρεθεί 7 είδη αμφιβίων, 1 εκ των οποίων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II, 3 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και 3 είδη στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (1979). Η ερπετοπανίδα αριθμεί 15 είδη, εκ των οποίων, 5 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II και 7 στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Επίσης, 3 είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ και 3 στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (1979). Ενδεικτικά, αναφέρονται τα είδη: δενδροβάτραχος (Hyla arborea), σιλιβούτι (Podarcis erhardii), σαΐτα (Coluber najadum), λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata), νερόφιδο (Natrix natrix).

Πουλιά:

Στις εκβολές των ποταμών Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, έχουν παρατηρηθεί 109 είδη υδρόβιων πουλιών. Από αυτά, τα 31 αναπαράγονται στην περιοχή, 37 διαχειμάζουν και 93 είναι παρόντα κατά τη μετανάστευση. Στην περιοχή του Αξιού, έως σήμερα έχουν καταμετρηθεί 215 είδη πουλιών, 79 από τα οποία φωλιάζουν στην ευρύτερη περιοχή. Στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ περιλαμβάνονται 17 είδη, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus) –παγκοσμίως απειλούμενο είδος που φώλιαζε στο δέλτα του Αξιού έως το 1989, ενώ σήμερα διαχειμάζει μόνο, σε αριθμούς που αποτελούν 10 - 15% του παγκόσμιου πληθυσμού– και η χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia) που, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας, κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση από τη χώρα μας. Ο νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) και ο στρειδοφάγος (Haemantopus ostralegus) φωλιάζουν στην περιοχή και αποτελούν είδη με μικρούς αναπαραγωγικούς πληθυσμούς στην Ελλάδα. Άλλα 7 είδη που αναπαράγονται στην περιοχή αναφέρονται ως τρωτά στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας.

Οι κυριότερες ομάδες πουλιών που απαντούν στην περιοχή του Δέλτα Αξιού είναι οι ακόλουθες:

 • Κορμοράνοι. Τα κυριότερα είδη είναι ο κορμοράνος (Phalacrocorax carbo), και η λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus) που διαχειμάζουν στην περιοχή, εκ των οποίων μόνο ο κορμοράνος αναπαράγεται στη μικτή αποικία των ερωδιών στο δέλτα Αξιού.
 • Ερωδιοί. Στο δέλτα Αξιού, σχηματίζουν μία από τις σημαντικότερες αποικίες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παλαιότερα, υπήρχε και άλλη αποικία ερωδιών, στο ύψος της γέφυρας του Δήμου Χαλάστρας, σε νησίδα με δενδρώδη βλάστηση στην κοίτη του ποταμού, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς, εξαιτίας αμμοληψιών στην περιοχή.
 • Χουλιαρομύτες και Χαλκόκοτες. Η χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia) φωλιάζει με μικρούς πληθυσμούς στη μικτή αποικία των ερωδιών. Η χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus), η οποία παλιότερα αναπαραγόταν στη μεγάλη αποικία του δέλτα Αξιού, τα τελευταία έτη φωλιάζει μόνο περιστασιακά και σε μικρούς πληθυσμούς στον Αξιό.
 • Φοινικόπτερα. Στην περιοχή έχει παρατηρηθεί μόνο το είδος Phoenicopterus roseus, το οποίο προτιμά τις αβαθείς και υφάλμυρες λιμνοθάλασσες.
 • Πάπιες, Χήνες, Κύκνοι. Στην περιοχή αναπαράγονται λίγα είδη, σε σχετικά μικρούς πληθυσμούς, εκ των οποίων η βαλτόπαπια (Aythya nyroca) αποτελεί είδος παγκοσμίως απειλούμενο.
 • Πουλάδες. Τα είδη που φωλιάζουν στους καλαμώνες και στα βούρλα, κατά μήκος των αναχωμάτων του Αξιού, είναι η νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus) και η μικροπουλάδα (Porzana parva).
 • Παρυδάτια. Η περιοχή του δέλτα και του έλους Αγαθούπολης είναι πολύτιμη για πολλά είδη παρυδάτιων πουλιών, τόσο ως χώρος αναπαραγωγής, όσο και ως χώρος τροφοληψίας, αλλά και κατά την περίοδο της μετανάστευσης. Τα πιο σημαντικά είδη, με πληθυσμούς που έχουν διεθνή σημασία και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, είναι ο καλαμοκανάς (Himantopus himantopus), η αβοκέτα (Recurvirostra avosetta), το νεροχελίδονο (Glareola pratincola), το νανογλάρονο (Sterna albifrons) και το ποταμογλάρονο (Sterna hirundo). Στην περιοχή αναπαράγονται τρία είδη γλάρων: ο μαυροκέφαλος γλάρος (Larus melanocephalus), ο λεπτόραμφος γλάρος (Larus genei) και το γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica), τα οποία, παρότι δεν περιλαμβάνονται στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, έχουν περιορισμένη χωροδιάταξη στην Ελλάδα και θεωρούνται πολύ σημαντικά σε εθνικό επίπεδο.
 • Αρπακτικά. Αρκετά είδη αρπακτικών, όπως ο καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), το διπλοσάινο (Accipiter gentilis) και το βραχοκιρκινέζι (Falco tinnunculus), φωλιάζουν στην παρόχθια δενδρώδη βλάστηση και στους καλαμώνες. Χρησιμοποιούν όλη την περιοχή, ακόμη και τις γεωργικές καλλιέργειες, ως χώρο τροφοληψίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Κατά την περίοδο της μετανάστευσης, παρατηρούνται και άλλα είδη γερακιών και αετών.

Ένας μεγάλος αριθμός ειδών ορνιθοπανίδας έχει καταγραφεί, τόσο στις εκβολές του Λουδία, όσο και στο βόρειο τμήμα του, όπου έχουν καταγραφεί 101 είδη πουλιών, εκ των οποίων 14 είδη αναφέρονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας.

Η ορνιθοπανίδα στην περιοχή του Αλιάκμονα περιλαμβάνει τουλάχιστον 94 είδη πουλιών, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων (40 είδη) ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Από το σύνολο των ειδών:

 • Δύο (2), ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) και η λεπτομύτα (Numenius tenuirostris), κινδυνεύουν με εξαφάνιση παγκοσμίως.
 • Πενήντα ένα (51) είδη αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
 • Δεκαπέντε (15) είδη, οι πληθυσμοί των οποίων χρησιμοποιούν την περιοχή, είναι διεθνούς σημασίας. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus), ο λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), ο κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides), η βαρβάρα (Tadorna tadorna), ο καλαμοκανάς (Himantopus himantopus), η αβοκέτα (Recurvirostra avosetta), ο θαλασσοσφυριχτής (Charadrius alexandrinus), το νεροχελίδονο (Glareola pratincola) και το νανογλάρονο (Sterna albifrons).

Άλλα πουλιά που απαντούν στο δέλτα, κυρίως, του ποταμού Αλιάκμονα είναι τα εξής: ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus), αργυροτσικνιάς (Ergetta alba), ποφυροτσικνιάς (Ardea purpurea), χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus), χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia), φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus), σταχτόχηνα (Anser anser), βαλτόπαπια (Aythya nyroca), καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), χρυσαετός (Aquila chrysaetos), πετροτριλίδα (Burhinus oedicnemus), νεροχελίδονο (Glareola pratincola), αγκαθοκαλημάνα (Hoplopterus spinosus), μαυροκέφαλος γλάρος (Larus melanochephalus), λεπτόραμφος γλάρος (Larus genei), μουστακογλάρονο (Chlidonias hybridus), μαυρογλάρονο (Chlidonias. niger).

Θηλαστικά:

Στον υγρότοπο έχουν καταγραφεί 26 είδη θηλαστικών, εκ των οποίων, ο λαγόγυρος (Spermophilus citellus) και η βίδρα (Lutra lutra), περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ο αγριόγατος (Felis silvestris) στο Παράρτημα IV. Επίσης, 7 είδη περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (1979). Άλλα είδη είναι ο ασβός (Meles meles), ο σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), η αλεπού (Vulpes vulpes), ο λύκος (Canis lupus) και το τσακάλι (Canis aureus). Τα δύο τελευταία, εμφανίζονται με μικρούς πληθυσμούς στην περιοχή. Ο μυοκάστορας (Myocastor coypus), ένα ξενικό είδος που είχε εισαχθεί από την Αμερική για τη γούνα του, ξέφυγε από τα εκτροφεία και εγκαταστάθηκε με επιτυχία στις διώρυγες και στις τάφρους της περιοχής.

Πολιτισμός

Στους αρχαίους χρόνους ο Αξιός ποταμός ονομαζόταν Άξιος ή Αξειός και Ναξειός. Η λέξη Αξιός έχει μακεδονική ρίζα από το αξός που σημαίνει δάσος ή ύλη.

Το όνομα Βαρδάρης είναι μεσαιωνικό και προέρχεται από τη μογγολική φυλή των Βαρδάρων, που κατά τον 7ο αιώνα συνθηκολόγησε με τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου και εγκαταστάθηκε στην κοιλάδα του Αξιού καλλιεργώντας εδάφη που της παραχωρήθηκαν. Οι Βαρδάροι αφομοιώθηκαν γρήγορα από τους ντόπιους πληθυσμούς. Το όνομα Βαρδάρης παραμένει ως σήμερα για να χαρακτηρίσει τον Αξιό ποταμό, καθώς και τον ομώνυμο βορειοδυτικό ψυχρό άνεμο που φυσά κατά μήκος της κοιλάδας του Αξιού.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις που γίνονται στην περιοχή, αφορούν την περιοχή του Εθνικού Πάρκου και διοργανώνονται υπό την ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Θερμαϊκού κόλπου (πρώην Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα).

Τον Οκτώβριο κάθε έτους από το 2011 πραγματοποιείται η "Οικογιορτή Γαλλικού Ποταμού" στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Γαλλικού Ποταμού, όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και παιχνίδια, να δοκιμάσουν βιολογικά προϊόντα, να κάνουν βόλτα με άλογα και ποδήλατα, καθώς επίσης να παρατηρήσουν σπάνια είδη πουλιών.

Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε χρόνο πραγματοποιείται η Πανευρωπαϊκή "Γιορτή Πουλιών" στο Παρατηρητήριο της Νέας Αγαθούπολης Πιερίας. Η Γιορτή διοργανώνεται από τον Φορέα Διαχείρισης και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Στο πλαίσιο της γιορτής μικροί και μεγάλοι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περάσουν μία μέρα παρέα με σπάνια είδη πουλιών, να ξεναγηθούν στον υγρότοπο, να παρατηρήσουν πουλιά με κιάλια και τηλεσκόπια, να παίξουν περιβαλλοντικά παιχνίδια και να ξεναγηθούν στον μικροσκοπικό κόσμο των εντόμων με παρατήρηση από μικροσκόπια.

 

Υποδομές περιβαλλοντικής ενημέρωσης

Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού «Νικόλαος Κ. Γιουτίκας» (Χαλάστρα, Ν. Θεσσαλονίκης)
Το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού «Νικόλαος Κ. Γιουτίκας» βρίσκεται στη Χαλάστρα και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α./Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για ισόγειο κτήριο με εκτεταμένο περιβάλλοντα χώρο. Εκτός από τον εκθεσιακό χώρο, φιλοξενεί αίθουσα προβολών, γραφεία, ξενώνα και δανειστική βιβλιοθήκη. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία μιας ουσιαστικής γνωριμίας με το πολυσήμαντο περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η υποδομή λειτουργεί ως αφετηρία για την ικανοποιητική περιήγηση στην περιοχή και ως κέντρο της πολύπλευρης δράσης της Μονάδας Διαχείρισης. Η επίσκεψη μπορεί να συνδυαστεί με οργανωμένες ξεναγήσεις και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιούν στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης.  Περισσότερα για το Κέντρο Πληροφόρησης εδώ και για τις δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης εδώ.

Παρατηρητήριο Νέας Αγαθούπολης
Το παρατηρητήριο λειτουργεί με ευθύνη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α./Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για πέτρινο τριώροφο κτίριο παραδοσιακής τεχνοτροπίας, όπου ο επισκέπτης, χρησιμοποιώντας τηλεσκόπια και κιάλια, μπορεί παρατηρήσει τα πουλιά, να απολαύσει την εντυπωσιακή θέα προς το Δέλτα του Αλιάκμονα και τον Θερμαϊκό κόλπο, αλλά και να συμμετάσχει σε δραστηριότητες που οργανώνονται συστηματικά από τα στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης. Περισσότερα εδώ.

Θεματικό Περίπτερο Νέας Αγαθούπολης
Το Θεματικό Περίπτερο της Νέας Αγαθούπολης υποδέχεται, κατόπιν συνεννόησης, μαθητικές και άλλες ομάδες που επιθυμούν να γνωρίσουν τον μικρόκοσμο των εντόμων.

Περιβαλλοντικό Πάρκο Γαλλικού  - Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου
Η Μονάδα Διαχείρισης πραγματοποιεί, κατόπιν συνεννόησης, ξεναγήσεις στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου και στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Γαλλικού που βρίσκεται στον Δήμο Δέλτα.

 

Σύμφωνα με την αποδελτίωση Τύπου για την περιοχή…

 

Το Καλοκαίρι του 1992 τοποθετήθηκαν όργανα μέτρησης ρύπων και ποιότητας υδάτων κοντά στα Ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα, όπου εισέρχεται ο Αξιός στην Ελλάδα, για τον καλύτερο έλεγχο της εισαγόμενης ρύπανσης από τη γείτονα χώρα.
(Έθνος 23/6/1992, Καθημερινή 8/8/1992)

Τον Ιούλιο του 1992 καταστράφηκε νησίδα μεγάλης έκτασης στην ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου του Αξιού από "μπαράζ" αμμοληψιών που είχαν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από ιδιώτες εργολάβους, χωρίς να ζητηθεί σχετική άδεια.
(Απογευματινή 7/7/1992, Έθνος 7/7/1992, Θεσσαλονίκη 7/7/1992, Καθημερινή 7/7/1992, Ελεύθερος Τύπος 7/7/1992, Μεσημβρινή 7/7/1992, Αυριανή Β. Ελλάδας 7/7/1992, Μακεδονία 7/7/1992)

Τον Αύγουστο του 1992 χιλιάδες νεκρά και ημιθανή ψάρια εκβράστηκαν στις εκβολές του Αλιάκμονα. Το ίδιο φαινόμενο είχε επαναληφθεί και στο παρελθόν την ίδια εποχή.
(Μακεδονία 6/8/1992, Νίκη 5/8/1992, Θεσσαλονίκη 6/8/1992)

Κατά τα τέλη του 1993 η Κοινότητα Καλοχωρίου εξέπεμψε σήμα κινδύνου εξαιτίας της υπεράντλησης υδάτων στην περιοχή, που είχε ως αποτέλεσμα την καθίζηση του εδάφους. Το γεγονός αυτό είχε σημειωθεί και παλαιότερα, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 60 και έχοντας βαρύτατες επιπτώσεις τόσο στο οικοσύστημα όσο και στην οικονομία της περιοχής.
(Τα Νέα 3/12/1993, Θεσσαλονίκη 15/1/1994 & 19/1/1994, Μακεδονία 5/4/1998, Ελληνικός Βορράς 28/4/2001)

Από το 1992 και έπειτα, πλήθος δημοσιευμάτων κάνει λόγο για την κατασκευή αυθαίρετων κτισμάτων στο Δέλτα Αξιού που τον μετατρέπουν σε μια μεγάλη παραγκούπολη, και για την σχετική άσκηση ποινικών διώξεων από τις εισαγγελικές αρχές.
(Μακεδονία 17/12/1992, 2/2/1993 & 25/1/1994, Ελεύθερος Τύπος 10/1/1993 & 2/2/1993, Νέα 2/2/1993, Ριζοσπάστης 2/2/1993, Μεσημβρινή 2/2/1993, 8/2/1994 & 28/1/1994, Νίκη 2/2/1993, Εξπρές 29/1/1994, Η Κυριακάτικη Αυγή 30/1/1994, Έθνος 2/2/1994, Ημερησία 3/2/1994, Γενική Δημοπρασιών 6/2/1994, Η Καθημερινή 8/2/1994, Αυριανή Μακεδονίας-Θράκης 26/1/1994)

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φεβρουαρίου 1993, το Δέλτα Αξιού μετατράπηκε σε ορμητήριο λύκων. Η εξάπλωσή τους ξεκίνησε το 1989 από 2 ζευγάρια λύκων τα οποία με την πάροδο των ετών πολλαπλασιάστηκαν και πλέον αποτελούν απειλή για τα γύρω χωριά αλλά και τα κοπάδια των ζώων.
(Μακεδονία 12/2/1993, Ελεύθερος Τύπος 13/2/1993)

Τον Αύγουστο του 1994 για την αντιμετώπιση της περιορισμένης παροχής του Αξιού κατασκευάστηκαν στην πεδιάδα ανατολικά του Αξιού συμπληρωματικά έργα άρδευσης από τον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων.
(Μακεδονία 6/8/1994)

Τον Σεπτέμβριο του 1994 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων στη Χαλάστρα Ευρωπαϊκή Συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος "PRORIVER" για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων.
(Θεσσαλονίκη 24/9/1994, 27/9/1994 & 1/10/1994, Αυριανή Μακεδονίας-Θράκης 26/9/1994, Εξπρές 27/9/1994)

Από το 1992 χημικές βιομηχανίες της Βόρειας Ελλάδας απέθεσαν πάνω από 100.000 τόνους επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (φωσφογύψο) στην παλιά κοίτη του Αξιού με άδεια που είχε δώσει η Κοινότητα Ανατολικού χωρίς να προηγηθεί κάποια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το γεγονός αυτό εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της περιοχής, αλλά και του περιβάλλοντος. Ένα χρόνο μετά, οι υπεύθυνοι αυτού του περιβαλλοντικού εγκλήματος τιμωρήθηκαν.
(Θεσσαλονίκη 7/8/1995, Ελεύθερος Τύπος 8/8/1995, Έθνος 9/8/1995, Ελεύθερος Τύπος 15/4/1997, Αγγελιοφόρος 15/4/1997, Ελευθεροτυπία 15/4/1997)

Τον Φεβρουάριο του 1996 σοβαρή ανησυχία προκλήθηκε στα Σκόπια λόγω της αυξανόμενης μόλυνσης του Αξιού στο έδαφος της Π.Γ.Δ.Μ. από τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα κυρίως από την πόλη των Σκοπίων και την περιοχή του Τίτο Βέλες. Το ρυπογόνο αυτό φορτίο μεταφερόταν στο ελληνικό έδαφος από τον ποταμό και κατέληγε στο Θερμαϊκό.
(Ημερησία 21/10/1995, Έθνος 21/10/1995, Θεσσαλονίκη 16/2/1996, Αυριανή 16/2/1996)

Τον Δεκέμβριο του 1996 μεγάλες ποσότητες θειϊκού οξέως χύθηκαν στον Αξιό Ποταμό από διαρροή του εργοστασίου χημικών ΖΧΚ - Ζλέτοβο στα Σκόπια προκαλώντας μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Παρόλαυτα έπειτα από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό έδαφος δε βρέθηκαν συγκεντρώσεις οξέως εξαιτίας των βροχοπτώσεων οι οποίες διέλυσαν άμεσα το οξύ.
(Αγγελιοφόρος 27/12/1996 & 28/12/1996, Ελεύθερος Τύπος 27/12/1996 & 28/12/1996, Απογευματινή 28/12/1996, Αυριανή 8/1/1996, Ναυτεμπορική 8/1/1996)

Τον Σεπτέμβριο του 1997 λειτούργησε το Κέντρο Πληροφόρησης Υδροβιοτόπων του Δήμου Χαλάστρας μέσα στο οποίο συμπεριλήφθηκε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και εργαστήριο ανάλυσης υδάτων.
(Αγγελιοφόρος 11/9/1997, Απογευματινή 13/9/1997)

Τον Μάϊο του 1998 σήμα κινδύνου εξέπεμψε πάλι ο Αξιός εξαιτίας της εισερχόμενης μόλυνσης από βαρέα μέταλλα και ουράνιο από μεταλλοβιομηχανία των Σκοπίων, έπειτα από αποκαλύψεις που έκανε το Ινστιτούτο "Κρούγκερ" της Δανίας.
(Ελευθεροτυπία 6/5/1998, Μακεδονία 8/5/1998, Νέα Μακεδονία 8/5/1998 & 13/5/1998, Αγγελιοφόρος 8/5/1998, Οικονομική Καθημερινή 13/5/1998, Θεσσαλονίκη 14/5/1998, BONUS 14/5/1998)

Στα τέλη του 1998 ο Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης έπειτα από τις αλλεπάλληλες μολύνσεις του Αξιού από τα Σκόπια συνέταξε μελέτη για τη σωτηρία του. Η μελέτη περιελάμβανε την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών καθαρισμών σε 12 μεγάλες πόλεις της Π.Γ.Δ.Μ.
(Η Ναυτεμπορική 22/10/1998 & 7/12/1998, Αυριανή 22/10/1998 & 4/12/1998, Αγγελιοφόρος 22/10/1998 & 4/1/1999, Αυριανή 1/11/1998, Ελεύθερος Τύπος 4/12/1998, Μακεδονία 4/12/1998 & 11/12/1998, Ελληνικός Βορράς 6/12/1998)

Τον Μάρτιο του 1999 ο Δήμος Χαλάστρας προώθησε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την επαναχρησιμοποίηση των άδειων κελυφών των μυδιών για την παραγωγή ζωοτροφών (μυδάλευρο). Με αυτό τον τρόπο εκτός από τα οικονομικά οφέλη, θα σταματούσε και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δέλτα.
(Μακεδονία 14/3/1999, Αυριανή 23/6/1999)

Τον Μάϊο του 2000 πραγματοποιήθηκε εισαγγελική παρέμβαση για τις παράνομες αμμοληψίες στον Αξιό, οι οποίες είχαν θέσει σε κίνδυνο πλημμύρας τον Αξιό.
(Αγγελιοφόρος 25/5/2000, 26/5/2000, Το Βήμα 26/5/2000, Απογευματινή 30/5/2000)

Τον Ιανουάριο του 2001 εκφράστηκαν φόβοι για χημική ρύπανση - αυξημένη ραδιενέργεια στα νερά και το έδαφος της ευρύτερης περιοχής του Αξιού, λόγω των  βομβαρδισμών στο Κόσοβο.
(Έθνος 12/1/2001, Απογευματινή 13/1/2001, Απογευματινή της Κυριακής 14/1/2001)

Τον Απρίλιο του 2002 διέρρευσαν 70 τόνοι μαζούτ από τα Σκόπια στον Αξιό Ποταμό από βιομηχανία παραγωγής ηλιελαίου στην περιοχή Τίτο Βέλες της Π.Γ.Δ.Μ.
(Οικο-Νέα 4/2002, Αυριανή 5/4/2002, Εξπρές 5/4/2002, Μακεδονία 5/4/2002, Εστία 5/4/2002, Η Καθημερινή 5/4/2002, Αγγελιοφόρος 4/4/2002, Η Χώρα 5/4/2002, Έθνος 5/4/2002, Αδέσμευτος 5/4/2002, Απογευματινή 5/4/2002, Η Βραδυνή 5/4/2002, Μετρό 6/2002)

Τον Ιούλιο του 2003 διακόπηκε η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Υγροτόπων Αξιού εξαιτίας έλλειψης χρηματοδότησης.
(Εξπρές 5/7/2003, Μακεδονία 4/7/2003, Η Ναυτεμπορική 4/7/2003, Αδέσμευτος 21/7/2003, Η Καθημερινή 24/7/2003)

Τον Οκτώβριο του 2003 στην κοιλάδα του Αξιού ανιχνεύθηκε αρσενικό σε ποσότητα 15 φορές μεγαλύτερη του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου (Μακεδονία 8/10/2003, Τα Νέα 8/10/2003, City Press 10/10/2003). Το ίδιο είχε συμβεί και τον Αύγουστο του 1992 σε νερό τριών γεωτρήσεων στην περιοχή της Χαλάστρας. (Μακεδονία 4/8/1992, Αυριανή Β. Ελλάδας 3/8/1992, 6/8/1992 & 7/8/1992, Νέα 4/8/1992, Θεσσαλονίκη 4/8/1992, Ελευθεροτυπία 4/8/1992, Καθημερινή 4/8/1992, Ριζοσπάστης 8/8/1992)

Από το 2000 και έπειτα, πολλά είναι τα αφιερώματα στη βιοποικιλότητα του Δέλτα Αξιού. Αναφέρονται στο ονειρικό σύμπλεγμα υγροτόπων, όπου συναντώνται 215 διαφορετικά είδη ορνιθοπανίδας τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι αποικίες κορμοράνων, ερωδιών και φλαμίνγκο. Τα πανέμορφα πουλιά με το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα εμφανίστηκαν μαζικά στις αρχές της δεκαετίας του 80 και από τότε χάρη στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αναπαραγωγής και προστασίας τους, ο πληθυσμός τους παρουσίασε σημαντική αύξηση και ξεχειμωνιάζουν στο δέλτα.
(Αγγελιοφόρος 31/1/2000, Η Χώρα 5/5/2004, Αδέσμευτος 5/5/2004)

Αναφορά γίνεται ακόμη στη σημαντική παρουσία περίπου 400 ημιάγριων αλόγων, τα οποία είναι εναπομείναντα από προηγούμενες γεωργικές δραστηριότητες, και αφού εγκλιματίστηκαν στην περιοχή, δημιούργησαν δικές τους αγέλες.
(Έθνος 4/5/2004, Αγγελιοφόρος 4/5/2004, Μακεδονία 24/4/2005, Αγγελιοφόρος 10/8/2006).

Τέλος, αναφορά γίνεται στην πλούσια ιχθυοπανίδα και στα είδη θηλαστικών (βίδρες, ασβοί, αλεπούδες, λύκοι, τσακάλια, νεροβούβαλοι).

Τον Απρίλιο του 2004 ύστερα από μετρήσεις που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον Αξιό, ανιχνεύθηκαν υπολείμματα τοξικών ουσιών αλλά και καρκινογόνες ουσίες, οι συγκεντρώσεις των οποίων ξεπερνούν τα ανώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Ελεύθερος Τύπος 1/4/2004)

Τον Ιούνιο του 2004 στόχος της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης έγιναν διάφορες βιομηχανίες και βιοτεχνίες της Δυτικής Θεσσαλονίκης που ρύπαιναν ανεξέλεγκτα τον Αξιό Ποταμό και κατά συνέπεια το Θερμαϊκό Κόλπο. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου η Νομαρχία επέβαλε τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες. Εκτός από τις βιομηχανικές μονάδες, την κατάσταση επιβάρυναν τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που συγκεντρώνονταν στα αντλιοστάσια της δυτικής ακτής, αλλά και η ελλιπής λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της Θεσσαλονίκης.
(Μακεδονία 18/6/2004 & 20/6/2004, Αγγελιοφόρος 18/6/2004, Αυριανή 18/6/2004)

Τον Οκτώβριο του 2004 σήμα κινδύνου εξέπεμψε ο Αξιός σύμφωνα με μελέτη του ΑΠΘ. Αιτίες ήταν: η ρύπανση που μεταφερόταν από τα ποτάμια στο Δέλτα του Αξιού, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που συγκεντρώνονταν στα αντλιοστάσια της δυτικής ακτής του κόλπου, αλλά και η ελλιπής λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της Θεσσαλονίκης.
(Μακεδονία 7/10/2004, Η Χώρα 8/10/2004, Traffic 8/10/2004, Ελεύθερος 8/10/2004)

Το Δεκέμβριο του 2004 κατατέθηκε μήνυση κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να σταματήσουν "οι παράνομες" αμμοληψίες εκατοντάδων κυβικών μέτρων ετησίως από τον περιβάλλοντα χώρο του Ποταμού Αξιού. Οι αμμοληψίες αυτές κατά ομολογία των μηνυτών προκαλούσαν τεράστια οικολογική καταστροφή.
(Μακεδονία 22/12/2004, Ελεύθερος 23/12/2004, Εγνατία 25/12/2004, Η Αυγή 4/6/2006)

Το θέμα των αμμοληψιών επανήλθε το Μάρτιο του 2007 όταν κατηγορήθηκαν για παράβαση καθήκοντος 3 δήμαρχοι της περιοχής για παράνομη αδειοδότηση και μη ακύρωση απόφασης αδειοδότησης.
(Αγγελιοφόρος 13/3/2007, Μακεδονία 13/3/2007, Ελευθεροτυπία 13/3/2007, Η Καθημερινή 13/3/2007, Το Βήμα 13/3/2007)

Τον Ιούνιο του 2005, έπειτα από 20 περίπου χρόνια παραμονής των βυρσοδεψείων στην περιοχή των Σφαγείων, αποφασίστηκε η οριστική μεταστέγαση τους στη Γ΄ Ζώνη της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου και η οποία πραγματοποιήθηκε στο τέλος του καλοκαιριού του ίδιου έτους. Η ρύπανση που προκάλεσαν στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια τα βυρσοδεψεία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γεγονός που σήμαινε ότι απαιτούνταν τουλάχιστον πέντε χρόνια για την ανάκαμψη και εξυγίανση του εδάφους.
(Μακεδονία 10/6/2005)

Τον Ιούνιο του 2005 υπογράφηκε, από οικολογικές οργανώσεις, πολιτικούς, κατοίκους και φορείς, πρωτόκολλο "υιοθεσίας" του Γαλλικού Ποταμού με σκοπό την προστασία του οικοσυστήματος του Ποταμού και τη δημιουργία ενός μεγάλου Οικοπάρκου.
(Άλφα Ένα 1/6/2005)

Τον Ιούλιο του 2005, κηρύχθηκε "πόλεμος" μεταξύ του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δέλτα Αξιού για την ένταξη 200.000 στρεμμάτων στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, Αλυκών Κίτρους και Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Αυτό σύμφωνα με τους κατοίκους θα οδηγούσε στην καταστροφή χιλιάδων επαγγελματιών (αγρότες, ρυζοπαραγωγοί).
(Αγγελιοφόρος 15/7/2005, Θεσσαλονίκη 18/7/2005, Μακεδονία 20/7/2005, Η Αυγή 23/7/2005, Αδέσμευτος 24/7/2005)

Το Φεβρουάριο του 2006, η έκθεση της Ουνέσκο για τη βιοποικιλότητα κατέταξε την Ελλάδα για 2η συνεχή χρονιά στην κορυφή του καταλόγου των Ευρωπαϊκών Χωρών με περιοχές σπάνιας ομορφιάς. Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές κατατάσσονται και οι εκβολές Αξιού - Αλιάκμονα.
(Τα Νέα 16/2/2006)

Το Σεπτέμβριο του 2006, ήρθε στην επιφάνεια για άλλη μια φορά το θέμα της σύστασης θαλάσσιου πάρκου και του αρμόδιου φορέα του στην περιοχή της Χαλάστρας. Αφορμή στάθηκε η αγανάκτηση των οστρακοκαλλιεργητών της περιοχής για τα τσουχτερά πρόστιμα που τους επέβαλε η νομαρχία λόγω αδυναμίας έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας τους.
(Μακεδονία 22/9/2006)

Το Νοέμβριο του 2006 σάλος ξέσπασε έπειτα από δημοσίευμα Σκοπιανής εφημερίδας που φέρει τον Αξιό ως τον πιο μολυσμένο ποταμό στην Π.Γ.Δ.Μ. εξαιτίας της ρύπανσης που δέχεται από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα. Μοναδική λύση για τη σωτηρία του φαίνεται να είναι η κατασκευή μονάδων βιολογικού καθαρισμού κυρίως στα Σκόπια πράγμα αδύνατο λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού του έργου και της αδυναμίας χρηματοδότησης του.
(Μακεδονία 22/11/2006, Ελεύθερη Ώρα 22/11/2006, Αγγελιοφόρος 22/11/2006, Αυριανή 22/11/2006, Θεσσαλονίκη 27/11/2006, Τύπος Χαλκιδικής 30/1/2006, Τα Νέα 23/3/2007)

Το Φεβρουάριο του 2007, ο Αξιός Ποταμός επλήγει από την παρατεταμένη ανομβρία. Το γεγονός αυτό είχε οικονομικές και οικολογικές επιπτώσεις στην περιοχή αφού το νερό του Αξιού χρησιμοποιείται για άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων ρυζιού.
(Ελευθεροτυπία 15/2/2007, Αυριανή 16/3/2007, Εγνατία 16/3/2007, Άνω Κάτω 17/3/2007, Μακεδονία 18/3/2007, Αγγελιοφόρος 20/3/2007 & 15/5/2007, Εξπρές 23/3/2007)

Τον Απρίλιο του 2007 ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις για την πρόταση, που αναμένεται να κατατεθεί τον Ιούνιο του 2007 και που αφορά στην έγκριση κατασκευής φράγματος από το φράγμα της Έλλης μέχρι την Αξιούπολη. Το έργο θεωρήθηκε ζωτικής σημασίας για την περιοχή.
(Σήμερα 5/4/2007)

Τον Απρίλιο του 2007 σήμα κινδύνου εξέπεμψε ο Αξιός, από τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου μέχρι την Αλυκή Κίτρους Πιερίας, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμάτων, της λειτουργίας παράνομης χωματερής στη Χαλάστρας, της παράνομης λειτουργίας στάβλων, κτισμάτων και αυτοσχέδιων παραγκών, την καύση ελαστικών, καθώς και τη δράση λαθροκυνηγών στην περιοχή.
(Ελεύθερος Τύπος 25/4/2007, Ελεύθερος 25/4/2007, Αυριανή 25/4/2007, Αδέσμευτος 25/4/2007, Agrenda 2/4/2007)

Τον Ιούνιο του 2007, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Moonrises και Wetmust που υλοποιούνταν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έγιναν κάποιες προβλέψεις από ειδικούς επιστήμονες για την κατάσταση που θα επικρατήσει στον Αξιό και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ιταλίας σε βάθος χρόνου με τη βοήθεια κλιματικών μοντέλων, καθώς και στοιχείων που θα αποστέλλουν τέσσερις δορυφόροι και ένα τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο με το οποίο έχει εφοδιαστεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι προβλέψεις τους ήταν άκρως αποθαρρυντικές καθώς ανέφεραν σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και κατά συνέπεια ερημοποίηση της περιοχής και υποβάθμιση των φυσικών πόρων. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε συρρίκνωση της έκτασης του Δέλτα του Αξιού από την ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης σε συνδυασμό με τη μείωση φερτών υλικών από τον ποταμό.
(Η Καθημερινή 20/6/2007, Μακεδονία 20/6/2007)

Τον Ιούλιο του 2007 πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του υγροτόπου της Νέας Αγαθούπολης από το Φορέα Διαχείρισης Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα από 350 πλαστικά βαρέλια που είχαν αποκολληθεί κατά καιρούς από τις μυδοκαλλιέργειες τα οποία ρύπαιναν και υποβάθμιζαν αισθητικά την περιοχή.
(Μακεδονία 4/6/2007)

Τον Νοέμβριο του 2007, ο ποταμός Αξιός, η πεδιάδα που διατρέχει και κατ’ επέκταση ο Θερμαϊκός κόλπος κινδυνεύουν με εκτεταμένη ρύπανση από 180 τόνους θειικού οξέος, έτοιμους να διαρρεύσουν από δεξαμενή εργοστασίου της ΠΓΔΜ, το οποίο παρουσιάζει ρωγμές.
(Αγγελιοφόρος 20/11/2007, Έθνος 21/11/2007, Η Εφημερίδα των πολιτών 21/11/2007, Αυριανή 24/11/2007, Μακεδονία 27/11/2007, Εγνατία 27/11/2007, Η Καθημερινή 27/11/2007)

Τα αποτελέσματα της έρευνας «Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής» που παρουσιάσθηκαν σε ημερίδα τον Δεκέμβριο 2007 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έδειξαν μία εικόνα υποβάθμισης των λιμνών και των ποταμών της Βόρειας Ελλάδας, αφού οι περισσότεροι αξιολογήθηκαν ότι βρίσκονται από μέτρια έως κακή οικολογική κατάσταση, με τον κίνδυνο η Ελλάδα να μην πετύχει τον στόχο που θέτει η ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ για καλή οικολογική ποιότητα στα επιφανειακά της ύδατα έως το 2015. Σε μέτρια οικολογική κατάσταση βρέθηκε ο Αξιός.
(Αυριανή 11/12/2007, Αγγελιοφόρος 11/12/2007, Ο Πολίτης του Ευόσμου 21/12/2007, Απογευματινή 31/12/2007, Έθνος 13/1/2008, Άνω κάτω 9/2/08, Ημερησία 5/4/2008)

Η ανάπτυξη του Δέλτα των ποταμών Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα με βάση το έργο «Περιοχές του νερού» υπήρξε το αντικείμενο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο 2007. Για την αξιοποίηση των «Περιοχών του νερού» προτάθηκε η σύσταση ανεξάρτητου φορέα που θα αναλάβει να υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις.
(Αγγελιοφόρος 11/12/2007, Μακεδονία 11/12/2007)

Τον Δεκέμβριο 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει δυστοκία στην κυβέρνηση των Σκοπίων όσον αφορά στην εφαρμογή την κοινοτικής νομοθεσία και στη διαχείριση των σχετικών πόρων για τη λήψη μέτρων προστασίας του ποταμού Αξιού, ο οποίος διαρρέει την ΠΓΔΜ προτού φτάσει στη χώρα μας.
(Η Βραδινή 18/12/2007, Η Εφημερίδα των Πολιτών 18/12/2007, Η Ναυτεμπορική 4/1/2008, Απογευματινή 5/1/2008, Μακεδονία 15/3/2008)

Σημαντικές απειλές αντιμετωπίζουν οι «Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας» όπως καταγράφονται από το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας. Το Δέλτα Αξιού είναι ανάμεσα στις περιοχές που αναφέρονται στην έκθεσή της.
(Πρωινή 10/1/2008, Αγγελιοφόρος 23/4/2008)

Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χαλάστρας, εκφράστηκαν ανησυχίες για τη διαρκή επιβάρυνση του Δέλτα Αξιού από τα βιομηχανικά απόβλητα που προέρχονται από εργοστάσια της ευρύτερης περιοχής, αλλά και την ΠΓΔΜ, από απορρίψεις μπαζών και παράνομες χωματερές που συντελούν στην υποβάθμιση του υγροτόπου.
(Αυριανή 2/2/2008, Σήμερα στη Θεσσαλονίκη 2/2/2008, η Χώρα 2/2/2008, Η εφημερίδα των Πολιτών 19/3/2008)

Στην πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας Προσαρμοζόμενης Διαχείρισης «Adaptive Management» προχώρησε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, με τη στήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, του οργανισμού Eurosite και του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων. Το πρωτοποριακό αυτό εργαλείο, που συνοδεύεται από ανάλογο λογισμικό, θα ενισχύσει το σχέδιο διαχείρισης του Δέλτα Αξιού.
(Μακεδονία 16/3/2008, Αυριανή 23/3/2008, Agrenda 29/3/2008)

Κατά την ημερίδα για τη ρύπανση των υδάτων που οργάνωσε η μη κερδοσκοπική εταιρία Ecocity, υπό την αιγίδα του υπουργείου Μακεδονίας– Θράκης, τονίσθηκε ότι είναι σημαντική η επιβάρυνση των ελληνικών εδαφών με ρύπους του ποταμού Αξιού,  γεγονός που καθιστά υπεύθυνες για τη ρύπανσή του και ΠΓΔΜ και Ελλάδα.
(Η Νίκη της Δημοκρατίας 7/5/2008, Θεσσαλονίκη 12/5/2008, Μακεδονία 16/5/2008, Η εφημερίδα των πολιτών 16/5/2008, Απογευματινή 16/5/2008, Το άρθρο 18/5/2008, Ο Λόγος 18/5/2008)

Την υλοποίηση έργου ύψους 130.000 ευρώ για την οικοτουριστική προβολή του Δέλτα Αξιού και την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της περιοχής, αναλαμβάνει ο Φορέας Διαχείρισής του στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg.
(Αυριανή 15/6/2008, Η Ναυτεμπορική 25/6/2008)

Τον Ιούλιο του 2008 το Εμπορο-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτείνει τη δημιουργία οικοτουριστικού πάρκου και μουσείου ρυζιού στην «Περιοχή του Ρυζιού» στον Αξιό, στο πλαίσιο του έργου «Περιοχές του Νερού» του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg IIB_MEDOCC. Φιλοδοξώντας έτσι η Θεσσαλονίκη να αναδείξει τα υγρολίβαδα και τους ορυζώνες της, αφού θεωρείται η πατρίδα του ρυζιού στην Ελλάδα. Στο Δέλτα του Αξιού παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα ρυζιού της χώρας.
(Ελευθεροτυπία 2/7/2008)

Τον Ιούλιο του 2008 χιλιάδες νεκρά ψάρια εμφανίζονται στον ποταμό Αξιό (Βαρντάρ) κοντά στην πόλη Βέλες της ΠΓΔΜ. Η περιοχή συγκεντρώνει τις πιο ρυπογόνες χημικές και μεταλλουργικές μονάδες της ΠΓΔΜ, ενώ λόγω θέρους, η στάθμη του ποταμού είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το θέμα αποτελεί μία από τις πρώτες ειδήσεις στα  ΜΜΕ της ΠΓΔΜ.
(Έθνος 24/7/2008, ΤΟ ΑΡΘΡΟ της Κυριακής 3/8/2008)

Σύμφωνα με έρευνα του ΑΠΘ, μέτρια έως κακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση των υδάτων στα ποτάμια Αξιό, Αλιάκμονα και Νέστο. Η υπερδραστηριότητα στον γεωργικό τομέα, όπως η υπεράντληση των υδάτων και η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά και η μη ολοκληρωμένη επεξεργασία των βιομηχανικών λυμάτων, είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που ευθύνονται. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Περιβάλλον και Υγεία» στη Θεσσαλονίκη.
(Τύπος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25/9/2008, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 30/9/2008, ΠΡΙΝ 5/10/2008, ΤΟ ΒΗΜΑ 18/10/2008)

Σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο μετατρέπεται η προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, όπου έχουν εντοπιστεί 84 σημεία ανεξέλεγκτης απόθεσης συνολικά 18.000 κυβικών μέτρων μπαζών και σκουπιδιών, σύμφωνα με την καταγραφή του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην προστατευόμενη περιοχή που διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης.
(Αγγελιοφόρος  6/12/2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8/12/2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4/5/2009, ΤΑ ΝΕΑ 7/5/2009, Αγγελιοφόρος της Κυριακής 21/4/2009, Realnews 26/4/2009)

Με κοινή υπουργική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ θεσμοθετείται Εθνικό Πάρκο στο δέλτα του Αξιού, του Λουδία και του Αλιάκμονα. Στο Εθνικό Πάρκο εντάσσονται οι χερσαίες, υδάτινες και θαλάσσιες περιοχές των εκβολών των ποταμών Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, Γαλλικού, της Αλυκής Κίτρους, της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους.
(Η Βραδυνή 2/12/2008, τύπος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2/12/2008, ΑΥΡΙΑΝΗ 2/12/2008, ΕΘΝΟΣ 2/12/2008, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 2/12/2008, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 2/12/2008 ΟΛΟΓΟΣ 2/12/2008, ΤΟ ΒΗΜΑ 2/12/2008, ΤΑ ΝΕΑ 2/12/2008, ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ 2/12/2008, ΕΞΠΡΕΣ 2/12/2008, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2/12/2008 ΑΥΡΙΑΝΗ 2/12/2008, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 2/12/2008, Metro Αθηνών 2/12/2008, ΛΑΟΣ (Ημαθίας) 2/12/2008, σήμερα στη Θεσσαλονίκη 3/12/2008, ΑΥΡΙΑΝΗ 3/12/2008, Τύπος Χαλκιδικής 3/12/2008, Αγγελιοφόρος 29/5/2009, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 29/5/2009, τύπος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29/5/2009, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 29/5/2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/6/2009, Ελληνικός Βορράς 2/6/2009, Agrenda 6/6/2009)

Τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2011, ο Φορέας Διαχείρισης Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα διοργάνωσε εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα για την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος της περιοχής που είναι η ρύπανση από τα σκουπίδια.
(Μακεδονία 6/3/2011 & 17/4/2011, Αγγελιοφόρος 6/3/2011, 16/3/2011 & 16/4/2011, Αυριανή 25/2/2011 & 2/4/2011, Έθνος 14/3/2011, Αδέσμευτος Τύπος 28/2/2011, Τύπος Θεσσαλονίκης 27/2/2011)

Τον Μάϊο του 2011 λήφθηκαν μέτρα προστασίας του Εθνικού Πάρκου Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, με πρόστιμα που θα άγγιζαν τις 3.000 ευρώ, σε ασυνείδητους φορείς και πολίτες που απέθεταν μπάζα και σκουπίδια μέσα στο Εθνικό Πάρκο (Μακεδονία 10/5/2011 & 15/5/2011, Αγγελιοφόρος 10/5/2011). Επιπλέον, τον Μάϊο του 2011 στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου έγινε αντιληπτό από στελέχη του Φορέα ότι συνεχώς ξεφύτρωναν αποθήκες οι οποίες δεν είχαν πάρει έγκριση από τον Φορέα Διαχείρισης όπως απαιτεί ο Νόμος του 2009. (Αγγελιοφόρος 17/5/2011 & 24/5/2011, Ελευθεροτυπία 17/5/2011 & 18/5/2011)

Τον Αύγουστο του 2011, η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των υδάτων του Αξιού επιδεινώνεται σύμφωνα με έρευνα που έγινε από το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Η τραγική κατάσταση των υδάτων του Ποταμού οφείλεται σύμφωνα με την έρευνα, σε δύο βαφεία και ένα σφαγείο που λειτουργούν στην περιοχή της Αξιούπολης Κιλκίς τα οποία έριχναν τα λύματα τους ανεπεξέργαστα στον Ποταμό. Έτσι, καταρρίφθηκε ο μύθος ότι για την κατάσταση αυτή ευθύνονται μόνο οι "κακοί" μας γείτονες.
(Real News 7/8/2011)

Το Νοέμβριο του 2011 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά δειγματοληψίες μέσω τηλεχειρισμού δια θαλάσσης και αέρος στο Δέλτα Αξιού με τη βοήθεια ενός μη επανδρωμένου ελικοπτέρου ιδιοκτησίας του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος. (Δημοκρατία 8/11/2011, Ελευθεροτυπία 8/11/2011, Επίκαιρα 5/1/2012, Αδέσμευτος 19/12/2011, Αγγελιοφόρος 21/12/2011)

Τον Ιούλιο του 2012, ο εθελοντικός οργανισμός ECOCITY υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Καθαρά ποτάμια-Ζωντανές πόλεις» και στόχο την ανάπτυξη των περιοχών μέσω της ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στην προστασία των ποταμών. Η πρώτη φάση του προγράμματος, με τη στήριξη του Δήμου Δέλτα, αφορά στην πιλοτική εφαρμογή στους ποταμούς Αξιό, Λουδία και Αλιάκμονα.
(Τύπος Θεσσαλονίκης 5/7/2012, ο Λόγος 15/7/2012, Ελεύθερος τύπος 20/7/2012)

Τον Αύγουστο του 2012 ολοκληρώνεται με επιτυχία το έργο «Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης στον Θερμαϊκό κόλπο με πιλοτική εφαρμογή στη Δυτική Παράκτια Ζώνη», δηλαδή Λιμάνι Θεσσαλονίκης - Καλοχώρι - Δέλτα Αλιάκμονα. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Νορβηγία, μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ.
(Η Καθημερινή 4/8/2012)

Το Φεβρουάριο του 2013 λαθροϋλοτόμοι από γειτονικές χώρες έκαναν έντονη την παρουσία τους σε σημαντικούς βιοτόπους του Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα κόβοντας ξύλα από ολοένα και πιο απομακρυσμένα σημεία του Εθνικού Πάρκου.
(Παραγωγή 2/2/2013)

Το Μάρτιο του 2013 ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα διοργάνωσε για τρίτη φορά εθελοντικό καθαρισμό στις Αλυκές Κίτρους, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη σημαντική βιοποικιλότητα της περιοχής και τις απειλές που δέχεται (Τύπος Θεσσαλονίκης 31/3/2013 & 1/4/2013, Μακεδονία 30/3/2013, Δημοκρατία 30/3/2013). Επίσης, τον Απρίλιο του 2013 διοργανώθηκε από το Φορέα εθελοντικός καθαρισμός και στις Εκβολές του Γαλλικού (Η Καθημερινή 20/4/2013), καθώς και εθελοντικός καθαρισμός του Δέλτα του Αξιού. (Αγγελιοφόρος 7/4/2013, Δημοκρατία 6/4/2013, Καθημερινή 6/4/2013, Τύπος Θεσσαλονίκης 5/4/2013, Μακεδονία 5/4/2013)

Το Φεβρουάριο του 2014 ολοκληρώθηκε και παρελήφθηκε οριστικά το έργο "Υπηρεσία τηλεματικού πακέτου - ηλεκτρονικού παρατηρητηρίου στο επίπεδο εφαρμογής του Δέλτα του Νέστου από το Δήμο Νέστου" στο πλαίσιο του έργου "IT Protected". Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Δήμος Χαλκηδόνας απέκτησε τη δυνατότητα να μεταδίδει μέσω της ιστοσελίδας του εικόνες του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μέσω live streaming, από κάμερες που τοποθετήθηκαν στον Ποταμό Αξιό και προμηθεύτηκε tablets με εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το φυσικό περιβάλλον για προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
(NetFax 6/2/2014)

Τον Ιούλιο του 2014 τροποποιήθηκαν τα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής Κίτρους και αφαιρέθηκαν πάνω από 4.000 στρέμματα, για τα οποία υπάρχουν έτοιμα σχέδια για τη δημιουργία νέου οικισμού 6.500 κατοίκων με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Κατερίνης (Η Εφημερίδα των Συνατακτών 4/7/2014, Η Αυγή 4/7/2014, Η Καθημερινή 4/7/2014, Αυριανή 23/7/2014, Τύπος Κυνήγι – Ελεύθερος Τύπος 7/8/2014, Ελευθεροτυπία 26/8/2014, Μακεδονία 27/8/2014, Το Χωνί 31/8/2014). Με κατεπείγον έγγραφο ζήτησε η Κομισιόν να πληροφορηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος αν έλαβε υπόψη τις συνέπειες αυτού του αποχαρακτηρισμού στη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού καθεστώτος προστασίας της περιοχής. (Η Καθημερινή 21/8/2014)

Τον Ιανουάριο του 2015, στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, συγκροτούνται τέσσερις ομάδες καταμετρητών υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών, αποτελούμενες από εθελοντές της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, της Δράσης για την Άγρια Ζωή και από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης. Οι ομάδες καταμέτρησης κάλυψαν τις παράκτιες περιοχές από το Καλοχώρι και τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού ως τις Αλυκές Κίτρους.
(Μακεδονία 28/1/2015)

Τον Φεβρουάριο του 2015, οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα φωτογραφίζουν δύο αγριόγατες στην παραποτάμια βλάστηση, στο ύψος του οικισμού Άθυρα. Οι αγριόγατες είναι προστατευόμενο είδος που δύσκολα συναντά κανείς, καθώς είναι μοναχικά ζώα και αποφεύγουν τον άνθρωπο.
(Μακεδονία 22/2/2015)

Τον Απρίλιο του 2015, ο Δήμος Χαλκηδόνας καταβάλλει προσπάθειες να διατηρήσει καθαρή την κοίτη του ποταμού Αξιού, στην περιοχή του Καστανά, όπου απορρίπτονται ανεξέλεγκτα παλιά έπιπλα, κλαδέματα, εκχώματα και απορρίμματα, προκαλώντας αισθητική και οικολογική υποβάθμιση. Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου καθάρισε την περιοχή και προχώρησε στη δημιουργία αναχώματος, προκειμένου να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων.
(Μακεδονία 15/04/2015)

Τον Νοέμβριο του 2015, επισημαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις των νιτρικών έχουν ως αποτέλεσμα, μέσω του Αξιού ποταμού, τη ρύπανση του Θερμαϊκού με φώσφορο και άζωτο, προξενώντας προβλήματα στο οικοσύστημα, όπως στα φύκη, στα ψάρια, στα μύδια και στη καθαρότητα των νερών.
(Η Δημοκρατία 24/11/2015)

Τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρμόδιες υπηρεσίες τη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κρούουν τον κώδωνα κινδύνου τονίζοντας πως χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της μη συντήρησης του παράκτιου αναχώματος, μήκους 11 χλμ., μεταξύ των εκβολών των ποταμών Γαλλικού και Αξιού, το οποίο μετά βίας συγκρατεί τα νερά της θάλασσας.
(Μακεδονία 10/12/2015)

Τον Δεκέμβριο του 2015, εγκαινιάζεται το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού «Νικόλαος Κ. Γιουτίκας». Στους χώρους του λειτουργεί μια νέα, σύγχρονη ενημερωτική έκθεση που προσφέρει στον επισκέπτη, μέσα από εύληπτα κείμενα, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, κινούμενη εικόνα, ταινίες και διαδραστικές εφαρμογές, τη δυνατότητα να γνωρίσει τον μεγάλο πλούτο του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η έκθεση του Εθνικού Πάρκου δημιουργήθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.
(Τύπος Θεσσαλονίκης 20/12/2015, Μακεδονία 30/12/2015)

Τον Ιανουάριο του 2016, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, ολοκληρώθηκαν οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών στην προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Αξιού, με τον συντονισμό του Φορέα Διαχείρισης. Οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών (ΜΕΚΥΠ) αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International) και διεξάγονται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 100 χώρες, με τη συμμετοχή περίπου 15.000 καταμετρητών. Στην Ελλάδα γίνονται υπό τον γενικό συντονισμό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.
(Δημοκρατία 21/01/2016, Μακεδονία 22/01/2016)

Τον Απρίλιο του 2016, τονίζεται η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού του μπλε καβουριού στην δυτική πλευρά του Θερμαϊκού κόλπου, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της μυδοκαλλιέργειας στην περιοχή της Χαλάστρας.
(Μακεδονία 19/04/2016)

Τον Αύγουστο του 2016, αποφασίζεται η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της κοιλάδας του ποταμού Αξιού στο ελληνικό έδαφος, αποσκοπώντας στην αποτροπή της ρύπανσης νερών και υπεδάφους. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εφαρμογή μέτρων περιορισμού των αναγκών άρδευσης, επαναχρησιμοποίηση του νερού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, αξιοποίηση του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα για τη δημιουργία ενεργειακού πάρκου και αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
(Η Αυγή 25/08/2016, Η Καθημερινή 27/08/2016, Agrenda 27/08/2016)

Τον Οκτώβριο του 2016, πραγματοποιείται σύσκεψη αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας που καταγράφεται στο εκβολικό σύστημα του Αλιάκμονα και στον Λουδία. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον μισός τόνος ψάρια αλιεύεται παράνομα κάθε εβδομάδα από την περιοχή του Δέλτα Αξιού, ενώ χρησιμοποιούνται καταστρεπτικές πρακτικές, όπως η ηλεκτραλιεία που επηρεάζει και τους υπόλοιπους υδρόβιους οργανισμούς.
(Δημοκρατία 24/10/2016)

Τον Δεκέμβριο του 2016, καταγράφονται στο Καλοχώρι και στο Δέλτα Αξιού σπάνια πουλιά από τη Σκανδιναβία και τη Σιβηρία. Το πιο σπάνιο, όσο αφορά στην εμφάνισή του στην Ελλάδα, είδος είναι μία χιονόπαπια που αναγνωρίστηκε στην περιοχή της Χαλάστρας.
(Δημοκρατία 13/12/2016)

Τον Απρίλιο του 2017, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στην ενωτική διώρυγα Αλιάκμονα - Αξιού, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η ομαλή υδροδότηση της πόλης της Θεσσαλονίκης.
(Τα Νέα 11/4/2017)

Τον Ιούλιο του 2017, σε συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Σερβίας, επισημαίνεται ο σχεδιασμός πλωτού ποτάμιου διαδρόμου που θα ενώνει το Αιγαίο πέλαγος με τον Δούναβη ποταμό, μέσω των ποταμών Αξιού και Μοράβα, συνδέοντας τη Θεσσαλονίκη με το Βελιγράδι και την Κεντρική Ευρώπη. Το αναπτυξιακό project που βρίσκεται σε στάδιο προμελετών τοποθετείται σε ορίζοντα δεκαετίας, ενώ αναμένεται να ανοίξει νέους ορίζοντες στη μεταφορά εμπορευμάτων, στον τουρισμό και στις επιβατικές μετακινήσεις.
(Πρώτο Θέμα 30/7/2017)

Τον Αύγουστο του 2017, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνεχίζονται οι εργασίες κατεδάφισης της παλαιάς γέφυρας του ποταμού Αξιού που βρίσκεται στην περιοχή Χαλάστρας και Κυμίνων. Η κατεδάφισή της θα βοηθήσει σημαντικά την ομαλή ροή του ποταμού, καθώς έχουν συσσωρευτεί τεράστιοι όγκοι φερτών υλών, κλαδιών και δέντρων.
(Δημοκρατία 3/8/17)

Τίθεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την προστασία προστατευόμενων περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το  οποίο περιλαμβάνει και τη δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης του Θερμαϊκού κόλπου. Ο νέος φορέας θα αποτελέσει συνέχεια του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα.
(Αυγή 11/11/2017, Τύπος Θεσσαλονίκης 21/11/2017)

Κατά τη διάρκεια στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Ευκαιρίες αγοράς για την κυκλική οικονομία στα Βαλκάνια», όπου συμμετείχαν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει ένα σύμφωνο συνεργασίας για τη διαχείριση, παρακολούθηση και πρόληψη της ρύπανσης στον ποταμό Αξιό και ως εκ τούτου στον Θερμαϊκό Κόλπο.
(Δημοκρατία της Βόρειας Ελλάδας 8/6/2019)

Στις αρχές του καλοκαιριού του 2020 το υπουργείο Περιβάλλοντος προώθησε στο ΣτΕ ένα νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα. Τον Σεπτέμβριο, το ΣτΕ «επέστρεψε» το σχέδιο, υποδεικνύοντας ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες στις οποίες βασίστηκε ήταν πολύ παλιές καθώς και ότι έχουν εξαιρεθεί παρανόμως τρία τμήματα των περιοχών Natura (υγρότοπος Κορινού, περιοχή Γαλλικού, άνω ρους Αξιού).
(Καθημερινή 3/9/2020, Η Βραδυνή της Κυριακής 20/9/2020)

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν 14 φορείς με στόχο την προστασία της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής (ΘΠΠ) του Δέλτα Αξιού, η οποία είναι υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας της Σύμβασης Ramsar, εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 και περιλαμβάνει σημαντική βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής αξίας. Το μνημόνιο χαράσσει τον δρόμο για την υλοποίηση ενός Τοπικού Συμβολαίου για τη ΘΠΠ Δέλτα Αξιού, δηλαδή ενός κοινού σχεδίου δράσης με έργα, μελέτες και δράσεις, με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής, αλλά και της αρμονικής συνύπαρξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων.
(Tύπος Θεσσαλονίκης 30/4/2021, ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ, 30/4/2021)

Home   Close