Έντυπα αναφοράς και χάρτες έκθεσης Άρθρου 12 περιόδου 2013-2018

Το Ειδικό Μέρος της εθνικής έκθεσης για την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ υπό το Άρθρο 12 για την περίοδο 2013-2018, περιλαμβάνει τα έντυπα αναφοράς των ειδών των πτηνών κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντούν στην Ελλάδα και τα γεωχωρικά δεδομένα/χάρτες αναπαραγωγικής εξάπλωσης για τα είδη που αναπαράγονται στη χώρα. Επισημαίνεται ότι δεν είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, τα γεωχωρικά δεδομένα (κατά συνέπεια και οι παραγόμενοι χάρτες) των αναπαραγόμενων ειδών τα οποία χαρακτηρίζονται ως «ευαίσθητα» (sensitive). Ο λόγος είναι ότι η δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για τη διατήρησή τους (αν, για παράδειγμα, το είδος αποτελεί αντικείμενο παράνομης θήρευσης). Διευκρινίζεται ότι για τα μεταναστευτικά ή διαχειμάζοντα είδη δεν υποβάλλονται γεωχωρικά δεδομένα.

Τα έντυπα αναφοράς και οι χάρτες αναπαραγωγικής εξάπλωσης για τα είδη που αναπαράγονται στη χώρα, διατίθενται παρακάτω σε μορφή αρχείων pdf:

Α/Α Επιστημονικό Όνομα Κωδικός Εποχικότητα Έντυπο αναφοράς Χάρτης
1  Accipiter brevipes A402 Breeding documents-icon 35 digital map icon
2  Accipiter gentilis all others A899 Breeding documents-icon 35 digital map icon
3  Accipiter nisus all others A898 Breeding documents-icon 35 digital map icon
4  Acrocephalus arundinaceus A298 Breeding documents-icon 35 digital map icon
5  Acrocephalus melanopogon A293 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
6  Acrocephalus palustris A296 Breeding documents-icon 35 digital map icon
7  Acrocephalus schoenobaenus A295 Breeding documents-icon 35 digital map icon
8  Acrocephalus scirpaceus A297 Breeding documents-icon 35 digital map icon
9  Actitis hypoleucos A168 Breeding documents-icon 35 digital map icon
10  Aegithalos caudatus A324 Breeding documents-icon 35 digital map icon
11  Aegolius funereus A223 Breeding documents-icon 35 digital map icon
12  Aegypius monachus A079 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
13  Alauda arvensis A247 Breeding documents-icon 35 digital map icon
14  Alcedo atthis A229 Breeding documents-icon 35 digital map icon
15  Alectoris chukar A411 Breeding documents-icon 35 digital map icon
16  Anas acuta A054 Winter documents-icon 35  -
17  Anas crecca A052 Winter documents-icon 35  -
18  Anas platyrhynchos  A053 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
19  Anser albifrons albifrons A394 Winter documents-icon 35  -
20  Anser anser  A043 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Winter documents-icon 35  -
21  Anser erythropus A042 Passage documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35  -
22  Anser fabalis rossicus A702 Winter documents-icon 35  -
23  Anthus campestris A255 Breeding documents-icon 35 digital map icon
24  Anthus spinoletta A259 Breeding documents-icon 35 digital map icon
25  Anthus trivialis A256 Breeding documents-icon 35 digital map icon
26  Apus apus A226 Breeding documents-icon 35 digital map icon
27  Apus pallidus A227 Breeding documents-icon 35 digital map icon
28  Aquila chrysaetos A091 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
29  Aquila fasciata A707 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
30
 Aquila heliaca  A404 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Winter documents-icon 35  -
31  Ardea alba  A773 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Winter documents-icon 35  -
32  Ardea cinerea A028 Breeding documents-icon 35 digital map icon
33  Ardea purpurea A029 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
34  Ardeola ralloides A024 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
35  Arenaria interpres A169 Passage documents-icon 35  -
36  Asio flammeus A222 Passage documents-icon 35  -
37  Asio otus A221 Breeding documents-icon 35 digital map icon
38  Athene noctua A218 Breeding documents-icon 35 digital map icon
39
 Aythya ferina  A059 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
40  Aythya fuligula A061 Winter documents-icon 35  -
41  Aythya marila A062 Winter documents-icon 35  -
42  Aythya nyroca   A060
Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Passage documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35  -
43  Ciconia ciconia  A031-B Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Passage documents-icon 35  -
44  Bonasa bonasia A104 Breeding documents-icon 35 digital map icon
45  Botaurus stellaris A021 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
46  Branta ruficollis A396 Winter documents-icon 35  -
47  Bubo bubo A215 Breeding documents-icon 35 digital map icon
48  Bubulcus ibis A025 Breeding documents-icon 35  -
49  Bucephala clangula A067 Winter documents-icon 35  -
50  Burhinus oedicnemus A133 Breeding documents-icon 35 digital map icon
51  Buteo buteo A087 Breeding documents-icon 35 digital map icon
52  Buteo rufinus A403 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
53  Calandrella brachydactyla A243 Breeding documents-icon 35 digital map icon
54  Calidris alba A144 Winter documents-icon 35  -
55  Calidris alpina A149 Winter documents-icon 35  -
56  Calidris canutus A143 Winter documents-icon 35  -
57  Calidris ferruginea A147 Passage documents-icon 35  -
58  Calidris minuta  A145 Passage documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35  -
59  Calidris pugnax A861 Winter documents-icon 35  -
60  Calidris temminckii A146 Passage documents-icon 35  -
61  Calonectris diomedea s. str. A850 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
62  Caprimulgus europaeus A224 Breeding documents-icon 35 digital map icon
63  Carduelis carduelis A364 Breeding documents-icon 35 digital map icon
64  Cecropis daurica A479 Breeding documents-icon 35 digital map icon
65  Cercotrichas galactotes A268 Breeding documents-icon 35 digital map icon
66  Certhia brachydactyla all others A637 Breeding documents-icon 35 digital map icon
67  Certhia brachydactyla dorotheae A469 Breeding documents-icon 35  -
68  Certhia familiaris A334 Breeding documents-icon 35 digital map icon
69  Cettia cetti A288 Breeding documents-icon 35 digital map icon
70  Charadrius alexandrinus  A138
Breeding documents-icon 35 digital map icon
Passage documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35  -
71  Charadrius dubius A136 Breeding documents-icon 35 digital map icon
72  Charadrius leschenaultii A516 Passage documents-icon 35  -
73  Chlidonias hybrida A734 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
74  Chlidonias niger A197 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
75  Chloris chloris A363 Breeding documents-icon 35 digital map icon
76  Ciconia nigra A030 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
77  Cinclus cinclus A264 Breeding documents-icon 35 digital map icon
78  Circaetus gallicus A080 Breeding documents-icon 35 digital map icon
79  Circus aeruginosus A081 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
80  Circus cyaneus A082 Winter documents-icon 35  -
81  Circus macrourus A083 Passage documents-icon 35  -
82  Circus pygargus A084 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
83  Cisticola juncidis A289 Breeding documents-icon 35 digital map icon
84  Clamator glandarius A211 Breeding documents-icon 35 digital map icon
85  Clanga clanga A859 Winter documents-icon 35  -
86  Clanga pomarina A858 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
87  Coccothraustes coccothraustes A373 Breeding documents-icon 35 digital map icon
88  Colopax rusticola A155 Breeding documents-icon 35 digital map icon
89  Columba livia A206 Breeding documents-icon 35 digital map icon
90  Columba oenas A207 Breeding documents-icon 35 digital map icon
91
 Columba palumbus palumbus  A687 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
92  Coracias garrulus A231 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
93  Corvus corax A350 Breeding documents-icon 35 digital map icon
94  Corvus corone A349 Breeding documents-icon 35 digital map icon
95  Corvus frugilegus A348 Breeding documents-icon 35 digital map icon
96  Corvus monedula A347 Breeding documents-icon 35 digital map icon
97  Coturnix coturnix A113 Breeding documents-icon 35 digital map icon
98  Crex crex A122 Passage documents-icon 35  -
99  Cuculus canorus A212 Breeding documents-icon 35 digital map icon
100  Cyanecula svecica A480 Passage documents-icon 35  -
101  Cyanistes caeruleus s. str. A483 Breeding documents-icon 35 digital map icon
102  Cygnus columbianus bewickii A037 Winter documents-icon 35  -
103  Cygnus cygnus A038 Winter documents-icon 35  -
104  Cygnus olor  A036 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
105  Delichon urbicum A738 Breeding documents-icon 35 digital map icon
106  Dendrocopos leucotos A239 Breeding documents-icon 35 digital map icon
107  Dendrocopos major all others A658 Breeding documents-icon 35 digital map icon
108  Dendrocopos syriacus A429 Breeding documents-icon 35 digital map icon
109  Dryobates minor A869 Breeding documents-icon 35 digital map icon
110  Dryocopus martius A236 Breeding documents-icon 35 digital map icon
111  Egretta garzetta  A026 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Passage documents-icon 35  -
112  Emberiza caesia A447 Breeding documents-icon 35 digital map icon
113  Emberiza calandra A383 Breeding documents-icon 35 digital map icon
114  Emberiza cia A378 Breeding documents-icon 35 digital map icon
115  Emberiza cineracea A446 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
116  Emberiza cirlus A377 Breeding documents-icon 35 digital map icon
117  Emberiza citrinella A376 Breeding documents-icon 35 digital map icon
118  Emberiza hortulana A379 Breeding documents-icon 35 digital map icon
119  Emberiza melanocephala A382 Breeding documents-icon 35 digital map icon
120  Emberiza schoeniclus A381 Breeding documents-icon 35 digital map icon
121  Eremophila alpestris A248 Breeding documents-icon 35 digital map icon
122  Erithacus rubecula A269 Breeding documents-icon 35 digital map icon
123  Eudromias morinellus A727 Passage documents-icon 35  -
124  Falco biarmicus A101 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
125  Falco cherrug A511 Winter documents-icon 35  -
126  Falco columbarius A098 Winter documents-icon 35  -
127  Falco eleonorae A100 Breeding documents-icon 35 digital map icon
128  Falco naumanni  A095 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Passage documents-icon 35  -
129  Falco peregrinus A103 Breeding documents-icon 35 digital map icon
130  Falco subbuteo A099 Breeding documents-icon 35 digital map icon
131  Falco tinnunculus A096 Breeding documents-icon 35 digital map icon
132  Falco vespertinus A097 Passage documents-icon 35  -
133  Ficedula albicollis A321 Passage documents-icon 35  -
134  Ficedula parva A320 Breeding documents-icon 35 digital map icon
135  Ficedula semitorquata A442 Breeding documents-icon 35 digital map icon
136  Fringilla coelebs all others A657 Breeding documents-icon 35 digital map icon
137  Fulica atra  A125 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
138  Galerida cristata A244 Breeding documents-icon 35 digital map icon
139  Gallinago gallinago A153 Winter documents-icon 35  -
140  Gallinago media A154 Passage documents-icon 35  -
141  Gallinula chloropus A123 Breeding documents-icon 35 digital map icon
142  Garrulus glandarius A342 Breeding documents-icon 35 digital map icon
143  Gavia arctica A002 Winter documents-icon 35  -
144  Gavia stellata A001 Winter documents-icon 35  -
145  Gelochelidon nilotica  A189 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Passage documents-icon 35  -
146  Glareola pratincola A135 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
147  Glareola pratincola A135 Passage documents-icon 35  -
148  Glaucidium passerinum A217 Breeding documents-icon 35 digital map icon
149  Grus grus  A127 Passage documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35  -
150  Gypaetus barbatus A076 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
151  Gyps fulvus A078 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
152  Haematopus ostralegus  A130 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
153  Haliaeetus albicilla A075 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
154  Hieraaetus pennatus A092 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
155  Himantopus himantopus  A131 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Passage documents-icon 35  -
156  Hippolais olivetorum A439 Breeding documents-icon 35 digital map icon
157  Hirundo rustica A251 Breeding documents-icon 35 digital map icon
158  Hydrobates pelagicus A014 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
159  Hydrocoloeus minutus A862 Passage documents-icon 35  -
160  Hydroprogne caspia  A894 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Passage documents-icon 35  SENSITIVE
161  Pica pica A343 Breeding documents-icon 35 digital map icon
162  Iduna pallida s. str. A487 Breeding documents-icon 35 digital map icon
163  Ixobrychus minutus A022 Breeding documents-icon 35 digital map icon
164  Jynx torquilla A233 Breeding documents-icon 35 digital map icon
165  Lanius collurio A338 Breeding documents-icon 35 digital map icon
166  Lanius minor A339 Breeding documents-icon 35 digital map icon
167  Lanius nubicus A433 Breeding documents-icon 35 digital map icon
168  Lanius senator A341 Breeding documents-icon 35 digital map icon
169  Larus audouinii A181 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
170  Larus canus A182 Winter documents-icon 35  -
171  Larus fuscus all others A489 Winter documents-icon 35  -
172  Larus genei  A180 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Winter documents-icon 35  -
173  Larus melanocephalus   A176
Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Passage documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35  -
174  Larus michahellis A604 Breeding documents-icon 35 digital map icon
175  Larus ridibundus A179 Winter documents-icon 35  -
176  Alectoris graeca all others A878 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
177  Leiopicus medius A868 Breeding documents-icon 35 digital map icon
178  Limosa lapponica  A157 Passage documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35  -
179  Limosa limosa A156 Passage documents-icon 35  -
180  Linaria cannabina A476 Breeding documents-icon 35 digital map icon
181  Locustella luscinioides A292 Breeding documents-icon 35 digital map icon
182  Lophophanes cristatus A497 Breeding documents-icon 35 digital map icon
183  Loxia curvirostra A369 Breeding documents-icon 35 digital map icon
184  Lullula arborea A246 Breeding documents-icon 35 digital map icon
185  Luscinia megarhynchos A271 Breeding documents-icon 35 digital map icon
186  Lymnocryptes minimus A152 Winter documents-icon 35  -
187  Mareca penelope A855 Winter documents-icon 35  -
189  Mareca strepera  A889 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Winter documents-icon 35  -
190  Melanitta fusca A066 Winter documents-icon 35  -
191  Melanocorypha calandra A242 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
192  Mergellus albellus A767 Winter documents-icon 35  -
193  Mergus merganser  A070 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Winter documents-icon 35  -
194  Mergus serrator A069 Winter documents-icon 35  -
195  Merops apiaster A230 Breeding documents-icon 35 digital map icon
196  Microcarbo pygmaeus   A875

Breeding documents-icon 35 digital map icon
 Passage documents-icon 35  -
 Winter documents-icon 35  -
197  Milvus migrans A073 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
198  Monticola saxatilis A280 Breeding documents-icon 35 digital map icon
199  Monticola solitarius A281 Breeding documents-icon 35 digital map icon
200  Montifringilla nivalis A358 Breeding documents-icon 35 digital map icon
201  Motacilla alba A262 Breeding documents-icon 35 digital map icon
202  Motacilla cinerea A261 Breeding documents-icon 35 digital map icon
203  Motacilla flava A260 Breeding documents-icon 35 digital map icon
204  Muscicapa striata A319 Breeding documents-icon 35 digital map icon
205  Neophron percnopterus A077 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
206  Netta rufina  A058 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
207  Nucifraga caryocatactes A344 Breeding documents-icon 35 digital map icon
208  Numenius arquata arquata A768 Winter documents-icon 35  -
209  Numenius arquata orientalis A730 Winter documents-icon 35  -
210  Numenius tenuirostris  A159 Passage documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35  -
211  Nycticorax nycticorax A023 Breeding documents-icon 35 digital map icon
212  Oenanthe hispanica A278 Breeding documents-icon 35 digital map icon
213  Oenanthe isabellina A435 Breeding documents-icon 35 digital map icon
214  Oenanthe oenanthe A277 Breeding documents-icon 35 digital map icon
215  Oriolus oriolus A337 Breeding documents-icon 35 digital map icon
216  Otis tarda A129 Winter documents-icon 35  -
217  Otus scops A214 Breeding documents-icon 35 digital map icon
218  Oxyura leucocephala A071 Winter documents-icon 35  -
219  Pandion haliaetus A094 Passage documents-icon 35  -
220  Panurus biarmicus A323 Breeding documents-icon 35 digital map icon
221  Parus major A330 Breeding documents-icon 35 digital map icon
222  Passer domesticus s. str. A620 Breeding documents-icon 35 digital map icon
223  Passer hispaniolensis A355 Breeding documents-icon 35 digital map icon
224  Passer italiae A621 Breeding documents-icon 35 digital map icon
225  Passer montanus A356 Breeding documents-icon 35 digital map icon
226  Pastor roseus A494 Breeding documents-icon 35 digital map icon
227  Pelecanus crispus   A020
Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Passage documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35  -
228  Pelecanus onocrotalus  A019 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Passage documents-icon 35  -
229  Perdix perdix all others A644 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
230  Periparus ater all others A472 Breeding documents-icon 35 digital map icon
231  Pernis apivorus A072 Breeding documents-icon 35 digital map icon
232  Petronia petronia A357 Breeding documents-icon 35 digital map icon
233  Phalacrocorax aristotelis desmarestii A392 Breeding documents-icon 35 digital map icon
234  Phalacrocorax carbo sinensis  A391 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
235  Phalaropus lobatus A170 Passage documents-icon 35  -
236  Phasianus colchicus A115 Breeding documents-icon 35 digital map icon
237  Phoenicopterus roseus  A663 Passage documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35  -
238  Phoenicurus ochruros A273 Breeding documents-icon 35 digital map icon
239  Phoenicurus phoenicurus A274 Breeding documents-icon 35 digital map icon
240  Phylloscopus collybita s. str. A572 Breeding documents-icon 35 digital map icon
241  Phylloscopus orientalis A498 Breeding documents-icon 35 digital map icon
242  Phylloscopus sibilatrix A314 Breeding documents-icon 35 digital map icon
243  Phylloscopus trochilus A316 Passage documents-icon 35  -
244  Picoides tridactylus A241 Breeding documents-icon 35 digital map icon
245  Picus canus A234 Breeding documents-icon 35 digital map icon
246  Picus viridis s. str. A866 Breeding documents-icon 35 digital map icon
247  Platalea leucorodia  A034 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Passage documents-icon 35  -
248  Plegadis falcinellus  A032 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Passage documents-icon 35  -
249  Pluvialis apricaria A140 Winter documents-icon 35  -
250  Pluvialis squatarola A141 Winter documents-icon 35  -
251  Podiceps auritus A007 Winter documents-icon 35  -
252  Podiceps cristatus  A005 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
253  Podiceps grisegena A006 Winter documents-icon 35  -
254  Podiceps nigricollis  A008 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
255  Poecile lugubris A491 Breeding documents-icon 35 digital map icon
256  Poecile montanus A492 Breeding documents-icon 35 digital map icon
257  Poecile palustris A493 Breeding documents-icon 35 digital map icon
258  Porzana porzana A119 Breeding documents-icon 35 digital map icon
259  Prunella collaris A267 Breeding documents-icon 35 digital map icon
260  Prunella modularis A266 Breeding documents-icon 35 digital map icon
261  Ptyonoprogne rupestris A250 Breeding documents-icon 35 digital map icon
262  Puffinus yelkouan  A464 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Passage documents-icon 35 -
263  Pyrrhocorax graculus A345 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
264  Pyrrhocorax pyrrhocorax A346 Breeding documents-icon 35  -
265  Pyrrhula pyrrhula A372 Breeding documents-icon 35 digital map icon
266  Rallus aquaticus A118 Breeding documents-icon 35 digital map icon
267  Recurvirostra avosetta   A132
Passage documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35  -
Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
268  Regulus ignicapilla A318 Breeding documents-icon 35 digital map icon
269  Regulus regulus A317 Breeding documents-icon 35 digital map icon
270  Remiz pendulinus A336 Breeding documents-icon 35 digital map icon
271  Riparia riparia A249 Breeding documents-icon 35 digital map icon
272  Saxicola rubetra A275 Breeding documents-icon 35 digital map icon
273  Saxicola torquatus A276 Breeding documents-icon 35 digital map icon
274  Scolopax rusticola A155 Winter documents-icon 35  -
275  Serinus serinus A361 Breeding documents-icon 35 digital map icon
276  Sitta europaea A332 Breeding documents-icon 35 digital map icon
278  Sitta krueperi A444 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
279  Sitta neumayer A445 Breeding documents-icon 35 digital map icon
280   Spatula clypeata  A857  Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
281  Spatula querquedula A856 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
282  Spinus spinus A478 Breeding documents-icon 35 digital map icon
283  Sterna hirundo A193 Breeding documents-icon 35 digital map icon
284  Sternula albifrons A885 Breeding documents-icon 35 digital map icon
285  Streptopelia decaocto A209 Breeding documents-icon 35 digital map icon
286  Streptopelia turtur  A210  Breeding documents-icon 35 digital map icon
Passage documents-icon 35  -
287  Strix aluco A219 Breeding documents-icon 35 digital map icon
288  Sturnus vulgaris A351 Breeding documents-icon 35 digital map icon
289  Sylvia atricapilla A311 Breeding documents-icon 35 digital map icon
290  Sylvia borin A310 Breeding documents-icon 35 digital map icon
291  Sylvia cantillans A304 Breeding documents-icon 35 digital map icon
292  Sylvia communis A309 Breeding documents-icon 35 digital map icon
293  Sylvia crassirostris A571 Breeding documents-icon 35 digital map icon
294  Sylvia curruca A574 Breeding documents-icon 35 digital map icon
295  Sylvia melanocephala A305 Breeding documents-icon 35 digital map icon
296  Sylvia nisoria A307 Breeding documents-icon 35 digital map icon
297  Sylvia ruppeli A440 Breeding documents-icon 35 digital map icon
298  Tachybaptus ruficollis  A004 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35 -
299  Tachymarptis melba A228 Breeding documents-icon 35 digital map icon
300  Tadorna ferruginea  A397 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Winter documents-icon 35  -
301  Tadorna tadorna A048 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Winter documents-icon 35  -
302  Tetrao urogallus all others A659 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
303  Tetrax tetrax A128 Winter documents-icon 35  -
304  Thalasseus sandvicensis A863 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
305  Tichodroma muraria A333 Breeding documents-icon 35 digital map icon
306  Tringa glareola A166 Passage documents-icon 35  -
307   Tringa nebularia  A164  Passage documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35  -
308   Tringa ochropus  A165  Passage documents-icon 35  -
Winter documents-icon 35  -
309  Tringa stagnatilis A163 Passage documents-icon 35  -
310   Tringa totanus  A162  Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
311  Troglodytes troglodytes all others A676 Breeding documents-icon 35 digital map icon
312  Turdus iliacus A286 Winter documents-icon 35  -
313   Turdus merula  A283  Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
314   Turdus philomelos  A285  Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
315  Turdus pilaris  A284  Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
316  Turdus torquatus A282 Breeding documents-icon 35 digital map icon
317  Turdus viscivorus  A287  Breeding documents-icon 35 digital map icon
Winter documents-icon 35  -
318  Tyto alba A213 Breeding documents-icon 35 digital map icon
319  Upupa epops A232 Breeding documents-icon 35 digital map icon
320  Vanellus spinosus A728 Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
321   Vanellus vanellus  A142  Breeding documents-icon 35  SENSITIVE
Winter documents-icon 35  -
322  Columba livia A206-X Breeding documents-icon 35  -
323  Phasianus colchicus A115-X Breeding documents-icon 35  -
324  Xenus cinereus A167 Passage documents-icon 35  -
325  Zapornia parva A892 Breeding documents-icon 35 digital map icon
326  Zapornia pusilla A893 Breeding documents-icon 35 digital map icon
Home   Close