Αναζήτηση στην υπηρεσία καταλόγου μεταδεδομένων του ΕΚΒΥ

 

Ο δικτυακός κατάλογος μεταδεδομένων των γεωχωρικών δεδομένων του ΕΚΒΥ αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα για την αναζήτηση, πρόσβαση και διαχείριση γεωχωρικής πληροφορίας για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, μέσω των περιγραφικών μεταδεδομένων τους.

Η υπηρεσία καταλόγου μεταδεδομένων του ΕΚΒΥ έχει αναπτυχθεί με το ανοιχτού κώδικα λογισμικό «GeoNetwork» που βασίζεται σε διεθνή ανοιχτά πρότυπα. Τα μεταδεδομένα ακολουθούν τις προδιαγραφές μεταδεδομένων της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE (ISO19115).

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να κάνετε αναζήτηση γεωχωρικών δεδομένων στον κατάλογο γεωχωρικών δεδομένων του ΕΚΒΥ.

 

Α. Εξ’ ορισμού αναζήτηση

Η εξ’ ορισμού αναζήτηση σας επιτρέπει να αναζητήσετε κείμενο μέσα σε όλη την καταχώρηση, όπως είναι λέξεις-κλειδιά των μεταδεδομένων και/ή γεωγραφική τοποθεσία.

  • Αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο. Πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης στο πεδίο «Τί;». Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οτιδήποτε: λέξη, ελεύθερο κείμενο καθώς και συνδυασμούς λέξεων με χρήση τελεστών (και, ή, όχι).
  • Γεωγραφική αναζήτηση. Για την γεωγραφική αναζήτηση, δύο επιλογές είναι διαθέσιμες για περιορισμό της αναζήτησης: η επιλογή μιας περιοχής από προκαθορισμένη λίστα, και ο διαδραστικός καθορισμός του πλαισίου χωρικής έκτασης της περιοχής ενδιαφέροντος από παράθυρο χάρτη.

 

Β. Αναζήτηση ανά κατηγορίες

Μία λίστα από κατηγορίες παρέχεται στο χρήστη για να αναγνωρίσει γεωχωρικά δεδομένα ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

 

Γ. Προχωρημένη Αναζήτηση

Η επιλογή της προχωρημένης αναζήτησης λειτουργεί παρόμοια με την εξ ορισμού αναζήτηση. Παρόλα αυτά, μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι στα κριτήρια αναζήτησής σας, καθώς προσφέρει διαφορετικά στοιχεία για εύρεση δεδομένων, από τα οποία κάθε ένα εστιάζει σε μια από τις ακόλουθες οπτικές: Τί, Πού, Πότε;.

Η παράμετρος «Τί;» είναι σχετική με το περιεχόμενο των μεταδεδομένων των γεωχωρικών δεδομένων. Μέσω αυτών, επιπροσθέτως για αναζήτηση μόνο λέξεων κλειδιών σε όλο το περιεχόμενο των μεταδεδομένων, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ακριβώς στο πεδίο του τίτλου ή της περίληψης και να προσθέσετε περισσότερες λέξεις κλειδιά για να προσαρμόσετε περισσότερο την αναζήτησή σας. Μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε το επίπεδο ακρίβειας που θέλετε να φτάσετε στην πραγματοποιούμενη αναζήτηση. Για αναζήτηση ανά Τίτλο, Περίληψη, Ελεύθερο Κείμενο, ή Λέξεις Κλειδιά πληκτρολογήστε οποιοδήποτε κείμενο στο απαιτούμενο πεδίο.

Η παράμετρος «Πού;» είναι σχετική με τη χωρική έκταση και σας επιτρέπει, όπως στην εξ ορισμού αναζήτηση, είτε να επιλέξετε την δική σας περιοχή ενδιαφέροντος είτε να επιλέξετε από μια προεπιλεγμένη περιοχή μέσω μιας αναπτυσσόμενης προς τα κάτω λίστας. Σε αυτή την παράμετρο μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας συγκεκριμένης περιοχής που δεν είναι διαθέσιμη στην προεπιλεγμένη λίστα.

Η παράμετρος «Πότε;» σας δίνει την δυνατότητα να περιορίσετε την αναζήτησή σας με όρους χρονικής έκτασης, αναδεικνύοντας ένα συγκεκριμένο φάσμα αναφερόμενου χρόνου στα δεδομένα που δημιουργούνται ή την ημερομηνία έκδοσης.

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης στον κατάλογο γεωχωρικών δεδομένων του ΕΚΒΥ, θα σας δώσει μια λίστα με τις καταχωρήσεις μεταδεδομένων που ταιριάζουν στις αιτήσεις σας.

Για κάθε καταχώρηση μεταδεδομένων, η παραγόμενη σελίδα θα δείχνει:

  • Προβολή όλων των στοιχείων μεταδεδομένων των γεωχωρικών δεδομένων (π.χ. τίτλος, περίληψη, λέξεις-κλειδιά, ιδιοκτήτης δεδομένων, χρονική/χωρική/μεθοδολογική πληροφορία, κλπ).
  • Προεπισκόπηση μικρογραφίας των γεωχωρικών δεδομένων.
  • Επισκόπηση των γεωχωρικών δεδομένων σε διαδραστικό χάρτη.
  • Παροχή δικτυακού συνδέσμου για την μετάβαση και χρήση των δικτυακών υπηρεσιών επισκόπησης και μεταφόρτωσης των γεωχωρικών δεδομένων.
Home   Close