Υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Στο Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΒΥ βρίσκεται δημοσιευμένο υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που έχει παράξει το ΕΚΒΥ στο πλαίσιο υλοποίησης διάφορων έργων.

Το υλικό αφορά σε Αφίσες κα Φυλλάδια.

Αφίσες

 

 Φυλλάδια

Home   Close