Άγρια πέστροφα

Επιστημονικό όνομα: Salmo macedonicus

Περιγραφή

Ιδιαίτερο γνώρισμα της άγριας πέστροφας είναι οι πορτοκαλόχρωμες κηλίδες και τα μαύρα στίγματα στο σώμα (εκτός από την ουρά). Η άγρια πέστροφα απαιτεί νερά πλούσια σε οξυγόνο, όπως αυτά που βρίσκονται κυρίως κοντά στις πηγές των ποταμών και σε υψόμετρο άνω των 300. Τρέφεται με προνύμφες εντόμων, ώριμα έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, σκουλήκια και μικρά ψάρια. Αναπαράγεται τον χειμώνα σε περιοχές με σχετικώς ρηχά νερά και πυθμένα με άμμο ή χαλίκια. Τα αβγά της τα αποθέτει σε λάκκους και τα σκεπάζει με άμμο ή χαλίκια. Το μέγεθος της ενήλικης άγριας πέστροφας στους ελληνικούς ποταμούς κυμαίνεται από 20 έως 30 εκατοστά.

Εξάπλωση

Η άγρια πέστροφα ζει στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Αντιμετωπίζει προβλήματα σε περιοχές όπου υπάρχει ρύπανση ή όπου γίνονται εισαγωγές γόνου πέστροφας από άλλες περιοχές ή άλλων ειδών πέστροφας, αλλά και σε περιοχές όπου τεχνικά έργα επηρεάζουν την ποσότητα και την ποιότητα των νερών (π.χ. υδροηλεκτρικά έργα). Στην Ελλάδα και στα νότια Βαλκάνια, παρατηρούνται 16 ενδημικά είδη πέστροφας. Η πέστροφα που εκτρέφεται σε ιχθυοτροφεία της Ελλάδας είναι η ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorynchus mykiss) που έχει εισαχθεί από τη Βόρεια Αμερική.

Καθεστώς προστασίας

Η άγρια πέστροφα περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας και στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Home   Close