Ανακαλύπτω

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να καθοδηγήσει τον επισκέπτη, ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τη λειτουργικότητα και τις δικτυακές υπηρεσίες αυτού του Δικτυακού Τόπου, για να ανακαλύψει ψηφιακά τεκμήρια, φωτογραφίες, γεωχωρικά δεδομένα και χάρτες για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας.

Επιπλέον περιλαμβάνει πληροφορίες για περιοχές που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της χώρας, και που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες, κοινοτικές οδηγίες και εθνική νομοθεσία.

Home   Close