Πλοήγηση και αναζήτηση ψηφιακών τεκμηρίων στο Ψηφιακό Αποθετήριο

 

Το ψηφιακό αποθετήριο του ΕΚΒΥ αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων του ΕΚΤ και διατίθεται από τον σύνδεσμο: http://repository.biodiversity-info.gr

Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα ψηφιακά τεκμήρια της Συλλογής του ΕΚΒΥ με τους εξής τρόπους:

 • Πλοήγηση ανά Συγγραφέα
 • Πλοήγηση ανά Τίτλο
 • Πλοήγηση ανά Θεματική Περιοχή
 • Πλοήγηση ανά τύπο
 • Πλοήγηση ανά Ημερομηνία

Η αναζήτηση ψηφιακών τεκμηρίων γίνεται από την αρχική σελίδα της συλλογής:

 • Με λέξεις-κλειδιά
 • Με εμφάνιση των συλλογών ανά Ημερομηνία, Τύπο, Θεματική Περιοχή, Τίτλο, ή Συγγραφέα.

Η λέξη/λέξεις που εισάγονται στο πλαίσιο αναζήτησης, αναζητούνται σε όλα τα πεδία των μεταδεδομένων κάθε ψηφιακού τεκμηρίου, καθώς και στο πλήρες κείμενο όλων των αρχείων.

Η Σύνθετη Αναζήτηση, δίνει επιπλέον δυνατότητες για συνδυασμό έως και 3 όρων αναζήτησης και χρήση των λογικών τελεστών «ΚΑΙ», «Ή», «ΟΧΙ». Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει μια σύνθετη αναζήτηση χρησιμοποιώντας τους παρακάτω όρους αναζήτησης:

 • Όρος αναζήτησης 1: Λέξη-κλειδί «Υγρότοποι»
 • Τελεστής 1: ΚΑΙ
 • Όρος αναζήτησης 2: Τύπος «Μελέτες»
 • Τελεστής 2: ΚΑΙ
 • Όρος αναζήτησης 3: Συγγραφέας-Συντελεστής «Γεράκης»

Το ψηφιακό αποθετήριο επιτρέπει την εγγραφή χρηστών. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορεί να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω e-mail για νέες αναρτήσεις ψηφιακών τεκμηρίων στο αποθετήριο.

Home   Close