Υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Απαραίτητο εργαλείο στην άσκηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι το Τεκμηριωμένο και παιδαγωγικά άρτιο εκπαιδευτικό υλικό.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα εκπαιδευτικά πακέτα που έχουν αναπτυχθεί για τους σκοπούς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

 

1. Προστατευόμενες περιοχές
Το εκπαιδευτικό υλικό επιχειρεί την εξοικείωση των μαθητών με έννοιες και αξίες σχετικές με τις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και τη γνωριμία τους με ορισμένες από αυτές. Σχεδιασμένο ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), αποτελείται από Ενημερωτικό Κείμενο, Φύλλα Εργασίας (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό και Υποστηρικτικό Υλικό για τη βέλτιστη αξιοποίησή του.

Δημιουργήθηκε από το ΕΚΒΥ, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές» του Μέτρου 2.6. «Προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Πρόσβαση από το ψηφιακό αποθετήριο του ΕΚΒΥ

Εκπαιδευτικό πακέτο "Προστατευόμενες περιοχές" - Δημοτικό Εκπαιδευτικό πακέτο "Προστατευόμενες περιοχές" - Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό πακέτο "Προστατευόμενες περιοχές" - Λύκειο
Εκπαιδευτικό πακέτο για Δημοτικό Εκπαιδευτικό πακέτο για Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό πακέτο για Λύκειο

       

2. Περιβάλλον χωρίς ...σύνορα  
Το εκπαιδευτικό υλικό πραγματεύεται επιλεγμένες προστατευόμενες περιοχές της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας – ΠΓΔΜ, με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με έννοιες που αφορούν στην αειφορική χρήση και διαχείριση διασυνοριακών οικοσυστημάτων ιδιαίτερης σπουδαιότητας. Διαφορετικό για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, κάθε πακέτο περιλαμβάνει Ενημερωτικό Κείμενο, Φύλλα Εργασίας για τον μαθητή, Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό και Υποστηρικτικό Υλικό για τη βέλτιστη αξιοποίησή του.

Δημιουργήθηκε από το ΕΚΒΥ, με τη συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση» του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIΑ/CARDS ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ.

Πρόσβαση από το ψηφιακό αποθετήριο του ΕΚΒΥ

  Εκπαιδευτικό πακέτο "Περιβάλλον χωρίς σύνορα" - Δημοτικό     Εκπαιδευτικό πακέτο "Περιβάλλον χωρίς σύνορα" - Γυμνάσιο     Εκπαιδευτικό πακέτο "Περιβάλλον χωρίς σύνορα" - Λύκειο  

Εκπαιδευτικό πακέτο για Δημοτικό

Εκπαιδευτικό πακέτο για Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό πακέτο για Λύκειο

    

3. Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Ας μάθουμε ...ας παίξουμε
Εκπαιδευτικό πακέτο "Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Ας μάθουμε ...ας παίξουμε"Το υλικό αναλαμβάνει τη μεταφορά της γνώσης για το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας για την ανάγκη προστασίας του. Περιλαμβάνει Ενημερωτικό Έντυπο για την προστατευόμενη περιοχή, επιλεγμένες Παιδαγωγικές Δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά ηλικίας 6 - 12 ετών, Οδηγίες για τον εκπαιδευτή και CD με υποστηρικτικό υλικό (κάρτες παιχνιδιών, μάσκες ζώων, φωτογραφικό υλικό, παρουσιάσεις σε power point κ.λπ).

Δημιουργήθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου, με τη συνεργασία του ΕΚΒΥ, στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και παραγωγή πακέτου δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μαθητών» της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013».

Η διανομή του γίνεται από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου.

Πρόσβαση από το ψηφιακό αποθετήριο του ΕΚΒΥ

 

4. Το μονοπάτι «Ο δρόμος του νερού»
Εκπαιδευτικό πακέτο "Μονοπάτι - Ο δρόμος του νερού"Το υλικό αναλαμβάνει να αναδείξει, μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές, τη σημασία του μονοπατιού που συνδέει την πόλη της Καβάλας με τον οικισμό της Παλαιάς Καβάλας, ενός μονοπατιού πολύπλευρης σπουδαιότητας, που οργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και ανάδειξη του μονοπατιού “ο δρόμος του νερού” (Παλαιά Καβάλα – Καβάλα)» που υλοποιεί ο Δήμος Καβάλας, με τη συνεργασία της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Το υλικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 - 12 ετών.

Αποτελείται από σύντομο κείμενο παρουσίασης του μονοπατιού, παιδαγωγικές δραστηριότητες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των παιδιών τόσο της μικρότερης, όσο και της μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και ένα φύλλο  αξιολόγησης του υλικού. Το υλικό σχεδιάσθηκε από το ΕΚΒΥ και διανέμεται από τον Δήμο Καβάλας, ενώ έχει αποσταλεί για ανάρτηση και σε επιλεγμένες διαδικτυακές πύλες.

 

 

5. Νέστος Βιστωνίδα
Μια ειδική ...βαλίτσα μεταφέρει τη γνώση για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την πολύπλευρη σπουδαιότητα και αξία του σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Ειδικά σχεδιασμένη για δανεισμό και εύκολη μεταφορά, περιλαμβάνει ένα πλήρες εκπαιδευτικό υλικό, που αποτελείται από Ενημερωτικό Έντυπο για το Εθνικό Πάρκο, Φύλλα Εργασίας για τους μαθητές,  Οδηγό για τον Εκπαιδευτικό και Υποστηρικτικό Υλικό σε CD. Περιλαμβάνει επίσης CD με παρουσιάσεις για το Εθνικό Πάρκο, πτυσσόμενα πάνελς που συνθέτουν μία μικρή κινητή έκθεση για την περιοχή, καθώς και επιτραπέζιο παιχνίδι εμπνευσμένο από τον φυσικό πλούτο του Εθνικού Πάρκου.

Εκπαιδευτικό πακέτο "Νέστος Βιστωνίδα"

Η περιβαλλοντική βαλίτσα δημιουργήθηκε από το ΕΚΒΥ στο πλαίσιο του έργου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας – Ισμαρίδας «Δημιουργία κινητής έκθεσης και περιβαλλοντικής βαλίτσας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.). Έχει παραχθεί σε πέντε ανάτυπα, τα οποία χρησιμοποιούνται στις ενημερωτικές υποδομές του Εθνικού Πάρκου και διατίθεται προς δανεισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα από τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας.

Πρόσβαση από το ψηφιακό αποθετήριο του ΕΚΒΥ

Home   Close