Διεθνείς προστατευόμενες περιοχές

 

Σύμβαση Ραμσάρ

Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει 10 Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ (Υγρότοποι Ραμσάρ), οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που τίθενται από τη Σύμβαση και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για την ορνιθοπανίδα. Οι Υγρότοποι Ραμσάρ στην Ελλάδα έχουν συνολική έκταση 1.635.100 στρέμματα (περί το 0,85% της χερσαίας έκτασης της χώρας). Υπεύθυνη υπηρεσία για τους υγροτόπους Ραμσάρ είναι η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

Γεωγραφικά και περιγραφικά στοιχεία για τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας, περιλαμβανομένων αυτών της Ελλάδας, υπάρχουν στον σύνδεσμο: https://rsis.ramsar.org/.

Οι υγρότοποι Ραμσάρ της Ελλάδας είναι:

 1. Δέλτα Έβρου
 2. Λίμνη Βιστονίδα, Πόρτο – Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα και παρακείμενες λιμνοθάλασσες
 3. Δέλτα Νέστου και παρακείμενες λιμνοθάλασσες
 4. Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια
 5. Τεχνητή λίμνη Κερκίνη
 6. Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα
 7. Λίμνη Μικρή Πρέσπα
 8. Αμβρακικός κόλπος
 9. Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου
 10. Λιμνοθάλασσες Κοτυχίου

 

Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης (Πρωτόκολλο 4)

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο «Περί των ειδικά προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου» της Σύμβασης της Βαρκελώνης, τα συμβαλλόμενα κράτη μέρη δεσμεύονται να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των σημαντικών θαλάσσιων περιοχών για τη διατήρηση των φυσικών πόρων, των φυσικών τοπίων και των περιοχών της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου.

Σε εφαρμογή του Πρωτοκόλλου «Περί των ειδικά προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου», η χώρας μας έχει χαρακτηρίσει 9 περιοχές ως Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές. Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια η συνολική έκτασή τους είναι 2.601.760 στρέμματα. Το μεγαλύτερο μέρος τους είναι θαλάσσιο (2.147.900 στρέμματα).

 

Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Οι περιοχή Αντιχάσια όρη - Μετέωρα και το όρος Άθως έχουν κηρυχθεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς για το φυσικό τους περιβάλλον, σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Για να ενταχθούν στον Παγκόσμιο Κατάλογο των Μνημείων, οι περιοχές θα πρέπει να έχουν παγκοσμίως εξαιρετική αξία και να πληρούν τουλάχιστον ένα από δέκα κριτήρια επιλογής. Υπεύθυνος φορέας για την κήρυξη των περιοχών είναι το Υπουργείο Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Σύμβαση της UNESCO μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: http://whc.unesco.org/

 

Αποθέματα Βιόσφαιρας

Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO που ξεκίνησε το 1970 ήταν να βελτιώσει τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Η έννοια των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας (Biosphere reserves) ξεκίνησε το 1974 και τροποποιήθηκε το 1995.

Η χώρα μας έχει εντάξει δύο περιοχές στα Αποθέματα Βιόσφαιρας: τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου και τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς.

Τα Αποθέματα Βιόσφαιρας έχουν τρεις αλληλοσυνδεόμενες λειτουργίες:

 • διατήρηση (τοπίων, οικοσυστημάτων, ειδών και γενετικής ποικιλότητας),
 • ανάπτυξη (οικονομική, ανθρώπινη και πολιτισμικά προσαρμοσμένη),
 • στήριξη (έρευνα, παρακολούθηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατάρτιση).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: https://en.unesco.org/biosphere

 

Βιογενετικά αποθέματα

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων ιδρύθηκε το 1976 από το Συμβούλιο της Ευρώπης και αποσκοπεί στη διατήρηση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της Ευρώπης.

Ως Βιογενετικά Αποθέματα έχουν χαρακτηρισθεί 16 περιοχές στην Ελλάδα, με συνολική έκταση 222.610 στρέμματα.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

Home   Close