Άτλαντας Ερπετών και Αμφιβίων της Ελλάδας
Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη, 09/02/2021
Άτλαντας Ερπετών και Αμφιβίων της Ελλάδας

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, η Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία οργανώνει, συμπληρώνει και επικαιροποιεί την διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τα ερπετά και αμφίβια της πατρίδας μας, με σκοπό να παραδώσει στο ευρύ κοινό, με ελεύθερη πρόσβαση, την πλέον επικαιροποιημένη βάση δεδομένων για την χωρική κατανομή των ερπετών και αμφιβίων της Ελλάδας.

Ο Άτλαντας Αμφιβίων και Ερπετών της Ελλάδας, αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα το οποίο δεν είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα στη χώρα μας για καμία ταξινομική ομάδα. Στο βιβλίο παρουσιάζονται με τον πλέον σύγχρονο και επιστημονικό τρόπο οι βασικές πληροφορίες για τη βιολογία των Ερπετών και Αμφιβίων της χώρας, την κατάσταση διατήρησής τους και την αξιολόγηση του καθεστώτος προστασίας και κινδύνου των ειδών. Επιπλέον, περιλαμβάνονται χάρτες της γεωγραφικής κατανομής των ειδών με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από τις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας και των δύο συνεργαζόμενων Μουσείων (Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστήμιου Αθηνών και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης), καθώς και από νέα στοιχεία που συλλέχθηκαν στοχευμένα στο πλαίσιο του παρόντος έργου σε περιοχές και είδη όπου υπάρχουν κενά (περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Β. Αιγαίου).

Ο Άτλαντας Ερπετών και Αμφιβίων της Ελλάδας δημιουργήθηκε από την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Γνωρίζοντας και προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα: Καταγραφή και αποτύπωση της ελληνικής ερπετοπανίδας – Διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία των πολιτών» που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://herpatlas.gr.

Home   Close