Τηλεδιάλεξη: «To τρίπτυχο βιοποικιλότητα-δρόμοι-αιολικά στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: η Ελληνική περίπτωση»
Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη, 09/02/2021
Τηλεδιάλεξη: «To τρίπτυχο βιοποικιλότητα-δρόμοι-αιολικά στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: η Ελληνική περίπτωση»

Τους τρόπους συνεισφοράς της Ελλάδας στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πραγματευθεί η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Κατή, επικεφαλής του Εργαστηρίου Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προσκεκλημένη στον 4ο Κύκλο της Σειράς Εξειδικευμένων Διαλέξεων σε Θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Μηχανικής Περιβάλλοντος και Χημικής Μηχανικής, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ).  

Η τηλεδιάλεξη με τίτλο «To τρίπτυχο βιοποικιλότητα-δρόμοι-αιολικά στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: η Ελληνική περίπτωση» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 στις 18:00 και είναι ανοικτή για ελεύθερη διαδικτυακή παρακολούθηση στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/y3t8h2cy.

Η ομιλήτρια θα αναφερθεί στους υψηλούς στόχους της Ελλάδας για σταδιακή απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και για αύξηση του ποσοστού κάλυψης των ενεργειακών της απαιτήσεων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2030 με την αιολική βιομηχανία να κερδίζει σημαντικό έδαφος προς αυτή την κατεύθυνση. Η έλλειψη κατάλληλου σχεδιασμού, ωστόσο, μπορεί να έχει μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κόστος απ’ ότι όφελος, διότι τα αιολικά πάρκα συνδέονται με α) τη μετατροπή φυσικών οικοσυστημάτων σε τεχνητή γη, β) τον κατακερματισμό της φύσης από τους νέους δρόμους και γ) αρνητικές επιπτώσεις σε ευάλωτα είδη με συνέπειες στη βιοποικιλότητα. Η Δρ. Κατή εισηγείται στη διάλεξή της μια γενναία και έξυπνη εθνική πολιτική μείωσης του κατακερματισμού του τοπίου από τους δρόμους και ενός βιώσιμου σεναρίου χωροθέτησης των αιολικών πάρκων στις πιο οικολογικά υποβαθμισμένες και ήδη κατακερματισμένες ζώνες εκτός του δικτύου Natura 2000, ώστε ο στόχος να επιτυγχάνεται με το δυνατό μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ: https://bit.ly/39E8esy

Home   Close